Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch Market

Windpark Giessenwind levert duurzaam regelvermogen aan TenneT voor balans op elektriciteitsnet

Downloads & Contact

Scholt Energy en Enervalis zetten windpark Giessenwind vanaf medio juli in op de markt voor regelvermogen (aFRR) van landelijk netbeheerder TenneT. Het windpark is daarmee de eerste decentrale duurzame energiebron die dit specifieke vermogen via het Equigy platform levert aan TenneT.

Al in 2018 startte TenneT een pilot met zeven geselecteerde partijen, waarvan Scholt Energy in samenwerking met Enervalis er één was. In de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem neemt de balancerende rol van fossiele centrales, gestookt met bijvoorbeeld steenkolen of aardgas, af. Het aantal decentrale, duurzame energiebronnen neemt sterk toe en kunnen dus een CO2-vrij alternatief worden om het evenwicht (balans) tussen vraag en aanbod van elektriciteit te behouden, zodat het elektriciteitsnet stabiel blijft. Vorig jaar zomer werd de pilotfase afgerond en bleek dat decentrale energiebronnen in staat zijn om regelvermogen te leveren voor balanshandhaving.

Scholt Energy en Enervalis zijn er nu als eerste in geslaagd om een decentrale energiebron, windpark Giessenwind bij Giessenburg, in te zetten op de productieomgeving van TenneT. Door dit succes wordt een bijdrage geleverd aan de energietransitie en wordt tegelijkertijd een extra verdienmodel gecreëerd voor producenten van windenergie.

Communicatietechnologie 

In de pilot werden nieuwe datacommunicatietechnologieën getest om TenneT en leveranciers van flexibele elektriciteitsopwekking in staat te stellen de benodigde informatie voor balancering  uit te wisselen. Dit werd gefaciliteerd via het op blockchain gebaseerde Crowd Balancing Platform (CBP) Equigy. Equigy maakt het ook voor  kleinere energieproducenten mogelijk om hun elektriciteit voor balancering van het energiesysteem aan te bieden en daarvoor te worden beloond.

Reduceren overproductie

Iedere vier seconden geven  de windturbines aan het Enervalis Platform door wat de productie is en wat de verwachte productie zou moeten zijn op basis van de windsnelheid. Als er regelvermogen wordt geleverd aan TenneT, dan wijken die twee waarden af. Periodes van overproductie op het net – te veel invoeding van elektriciteit ten opzichte van de vraag - kunnen met deze vorm van regelvermogen worden gereduceerd. Een klein deel dus nu ook met behulp van windpark Giessenwind. Deze techniek kan overigens ook worden toegepast op zonneparken. In plaats van de windsnelheid wordt dan gekeken naar de zoninstraling.

Scholt Energy werkte als balancing service provider (BSP) samen met softwarespecialist Enervalis om het windpark te integreren op het digitale platform van TenneT, Equigy. Bert Eissen, Director Energy Transition Services bij Scholt Energy: “Wij zijn erg trots dat we als eerste decentraal regelvermogen kunnen leveren met windturbines. Hiermee dragen we bij aan het versnellen van de energietransitie en bieden we onze klanten tegelijkertijd een extra verdienmodel.”

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu