Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News

Voortgang onderzoeken congestiemanagement TenneT

TenneT zal bij de lopende onderzoeken naar congestiemanagement vooruitlopen op de nieuwe Netcode Elektriciteit. Die gaat meer mogelijkheden bieden om aansluitverzoeken in te willigen. Deze congestieonderzoeken zullen vanaf Q2 2022 worden afgerond.

Eerder dit jaar heeft TenneT een aantal nieuwe congestieonderzoeken aangekondigd voor Brabant, Limburg, Friesland, de Flevopolder, Gelderland en Utrecht. Door de snelle groei van met name duurzame productie zijn in verschillende regio’s knelpunten ontstaan. De netbeheerder start dan een onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Met congestiemanagement, waarbij flexibiliteit een belangrijke rol speelt, kan het bestaande net beter worden benut en ontstaat er ruimte voor nieuwe initiatieven. Het toepassen van congestiemanagement is een tijdelijke maatregel op weg naar structurele netversterkingen.

Nieuwe regelgeving in ontwikkeling

Momenteel is er nieuwe regelgeving in ontwikkeling over het toepassen van congestiemanagement. De huidige regels geven beperkt ruimte om het marktmechanisme toe te passen, sluiten niet aan bij de uitdagingen van de energietransitie en zijn derhalve aan vernieuwing toe. De contouren van de nieuwe regels zijn in augustus gepubliceerd door de toezichthouder ACM. De consultatieronde is gesloten en de toezichthouder heeft een hoorzitting gehouden over de zienswijzen.

Meer kansen op basis van nieuwe codebesluit

De nieuwe Netcode zal meer ruimte bieden voor het toepassen van congestiemanagement waardoor meer klanten kunnen worden aangesloten op het net. Anticiperend op deze veranderingen voert TenneT daarom de congestieonderzoeken – vooruitlopend op het definitieve codebesluit – uit op basis van de nieuwe regels. TenneT hanteert daarbij voorlopig haar zienswijze op het ontwerpbesluit van de ACM. Wanneer de code definitief is zal TenneT haar onderzoeken indien nodig actualiseren. TenneT verwacht dat de onderzoeken vanaf Q2 2022 worden afgerond. 

Meer informatie over congestiemanagement

Share this: