Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News CSR Dutch

Vondst 2100 jaar oude nederzetting bij bouw nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding Eemshaven-Vierverlaten

Downloads & Contact

Tijdens de aanleg van de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Eemshaven en Vierverlaten zijn restanten gevonden van een naar schatting 2100 jaar oude nederzetting, onder andere potten, pannen, scherven, een broche en een paardenschedel. 

TenneT legt een nieuwe 380 kV-‘stroomsnelweg’ aan die vanaf 2023 in gebruik gaat en een bestaande 220 kV-verbinding vervangt. In de voorbereidingen is het trace onderzocht op archeologische waarden. Hierbij hebben archeologen in gemeente het Hogeland een  inheemse nederzetting aangetroffen en verder onderzocht. 2100 jaar geleden waren de Romeinen in grote delen van het land aanwezig, maar niet in wat nu Noord Nederland is. Van de Romeinen is er bronnenmateriaal, van de inheemse bewoners niet, daarom zijn deze vondsten waardevol voor de geschiedschrijving. 

De gevonden materialen zijn voorlopig opgeslagen in het Noordelijk Archeologisch Depot in Nuis voor verder onderzoek. TenneT overweegt later dit jaar een aantal vondsten en de verhalen erachter te exposeren in samenwerking met de gemeente. 

OOGtv heeft 4 mei in de nieuwe serie ‘ Stroomlijnen in Groningen’  aandacht besteedt aan de werkzaamheden en de archeolgische vondsten.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu