Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News

Update reparatie COBRA-kabel

Downloads & Contact

De COBRA-kabel is een 325 km lange onderzeese gelijkstroomverbinding (interconnector) die sinds 2019 het Nederlandse en Deense elektriciteitsnet rechtstreeks met elkaar verbindt. De kabel maakt de import en export van duurzame elektriciteit tussen Denemarken en Nederland mogelijk.  Het waarborgen van de leveringszekerheid is voor beide landen van groot belang. 

De kabel stelt de Nederlandse capaciteit structureel beschikbaar aan het Deense net en vice versa. Bovendien is de kabelverbinding zo ontworpen dat het mogelijk is om in een later stadium een windmolenpark op zee aan te sluiten. Op deze manier draagt de kabel bij aan het creëren van een duurzaam internationaal energiesysteem, een doelstelling van de Europese Unie.

Sinds eind september werkt TenneT er hard aan om de COBRA-kabel zo snel mogelijk na de ontdekking van een defect in de kabel te repareren.

We hebben eerst onderzocht of de storing zich op het land in of rond het hoogspanningsstation heeft voorgedaan. Dit bleek niet het geval. We zijn begonnen met de eerste indicatieve metingen vanaf het land. Dit doen we met speciale apparatuur waarbij een toon of een puls door de kabel wordt gestuurd om te onderzoeken waar ongeveer het defect in de kabel zit. Vervolgens is een schip in de buurt van de vermoedelijke foutlocatie uitgevaren om een andere toon of puls door de kabel te sturen om de exacte foutlocatie te bepalen. Ook moest worden vastgesteld of een interne of externe oorzaak een defect heeft veroorzaakt. 

Op dit moment is een team vanaf een schip op zee aan het werk.  De kabel wordt op een diepte van 40 meter op de zeebodem geknipt en opgetild. Aan beide zijden van de geknipte kabel wordt de kabel 200 meter lang doorgemeten om de exacte storingslocatie(s) te vinden. Zodra dit gedaan is, kan er meer gezegd worden over de hersteloperatie in de komende weken op basis van de weersverwachtingen. 

Voor de hersteloperatie wordt het stuk kabel waar de storing zich bevindt verwijderd en wordt een nieuw stuk kabel geïnstalleerd en opnieuw aangesloten op de kabel. De kabel zal dan ook onmiddellijk worden getest. Als de test succesvol is, wordt de kabel weer op de zeebodem gelegd en uiteindelijk op een diepte van 2 meter in de zeebodem begraven.

We hopen dat de COBRA-kabel begin 2021 weer operationeel zal zijn. TenneT stelt alles in het werk om aan dit schema te voldoen. Maar de planning hangt af van de weersomstandigheden op zee.

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu