Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Financial Corporate

Uitgifte ‘Green Bonds’ TenneT weer succesvol

  • TenneT geeft opnieuw een groene obligatie uit met zéér lange looptijd
  • Uitgifte van Green Bonds ter waarde van EUR 500 miljoen brengt totaal aan 'groene' langlopende schulden op EUR 3 miljard.
  • TenneT grootste Nederlandse corporate uitgever van duurzaam schuldpapier. 

TenneT Holding B.V. (rating: A3/A-) heeft vandaag begeleid door drie banken – Lloyds Bank, Rabobank en Royal Bank of Scotland – opnieuw met succes een zogenoemde ‘Green Bond’ (groene obligatie) uitgegeven: het gaat om een uitgifte van EUR 500 miljoen aan obligaties voor 17 jaar waarvan de couponrente is vastgesteld op 1,25%.

Investeren in groene energie

De bekendmaking van vandaag heeft betrekking op de uitgifte van groene obligaties voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land. De opbrengst zal worden gebruikt om de volgende offshore-projecten te financieren:

  • DolWin1 (in gebruik genomen in 2015): een 165 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 800 MW;
  • SylWin1 (in gebruik genomen in 2015): een 205 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 864 MW;
  • DolWin2 (in gebruik genomen in 2016): een 135 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 916 MW;
  • DolWin3 (geplande ingebruikname in 2017): een 162 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 900 MW;
  • BorWin3 (geplande ingebruikname in 2019): een 160 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 900 MW.

Op de website van TenneT is een ‘second opinion’ over deze obligatie-uitgifte te vinden:

Share this: