Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News CSR

TenneT zet groen op de kaart

TenneT publiceert een groene kaart met een overzicht van initiatieven die de inzet voor natuur in beeld brengen. 

Landschap

De energietransitie zorgt voor veranderingen in het landschap. Er verrijzen meer windturbines op land en op zee. TenneT vervangt oude hoogspanningsverbindingen, legt nieuwe hoogspanningsverbindingen aan en bouwt nieuwe hoogspanningsstations. TenneT is continu in dialoog met haar omgeving om samen te kijken naar de effecten van hoogspanningsverbindingen op de omgeving, de natuur en het landschap. Nieuwe hoogspanningsverbindingen wordt altijd in samenspraak met de omgeving zo goed mogelijk in het landschap ingepast.  

Natuur

Daarnaast stimuleert TenneT haar medewerkers om samen met de omgeving ideeën aan te dragen die de natuur actief bevorderen.

Zo is in Boxmeer het bosgebied onder de bestaande 150 kV verbinding omgevormd tot een heidegebied met een schaapskudde. TenneT bespaart op kosten voor het kap- en snoeiwerk en de gemeente Boxmeer krijgt er een prachtig stuk natuur voor terug. 

In Almere is in overleg met de gemeente een insectenhotel geplaatst en heeft TenneT bijgedragen aan de aanleg van een bloeiende strook laagblijvende beplanting onder de hoogspanningsverbinding. De insecten halen hun voedsel uit de bloemenstrook onder de hoogspanningslijnen. En in Doetinchem zijn in het gebied van de nieuwe 380 kV-hoogspanningsverbinding extra nestkasten voor de steenuil en torenvalk geplaatst. Omdat het slecht gesteld is met stand van deze vogelsoorten probeert TenneT zo bij te dragen aan het behoud deze vogels.

Schaapskudde in Boxmeer

Otto Jager, voorzitter stuurgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen TenneT "Als bedrijf met een belangrijke maatschappelijke rol, mogen onze stakeholders van ons verwachten dat we verantwoord ons werk doen. Dit gaat verder dan het ons houden aan wet- en regelgeving die voorschrijven dat TenneT de natuur moet ontzien. Daarom bedenken wij nieuwe oplossingen samen met onze belanghebbenden zoals lokale gemeenschappen, overheden en NGO’s. Oplossingen die voordelen bieden voor de samenleving, de biodiversiteit, ecosystemen en het landschap. TenneT stimuleert zijn medewerkers om actief ideeën aan te dragen die onze inzet voor de natuur versterken. Een aantal van deze initiatieven zijn nu in kaart gebracht."

Groene kaart

Samen met haar stakeholders zet TenneT groen actief op de kaart. Op https://groenekaart.tennet.eu is een overzicht te vinden van deze initiateven. 

Over TenneT

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met 22.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgen we voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers. Met ongeveer 3.000 medewerkers realiseren we een omzet van 3,2 miljard euro en een totale activawaarde van 20,3 miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op zee. Onze focus ligt op het ontwikkelen van een geïntegreerde Noordwest-Europese energiemarkt en het faciliteren van de energietransitie. TenneT zet zich in om te voldoen aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, betrokken en verbonden te zijn. Taking power further.

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu