Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News

TenneT verwacht structureel congestie, zoals bedoeld in artikel 9.5 van de Netcode elektriciteit, in het 150kV net van Flevoland en Gelderland gedurende de periode 2021-2029

Downloads & Contact

De verwachte congestie wordt veroorzaakt door de snelle groei van de zon- en windproductie in het net van de regionale netbeheerder (Liander) en in het net van TenneT. De hieruit voortvloeiende hogere transportbehoefte kan niet volledig worden gefaciliteerd vanwege de beperkt beschikbare transportcapaciteit in het hoogspanningsnet. 

Wat is het gecontracteerde en beschikbare transportvermogen?

Het congestiegebied betreft alle150kV-stations in de provincie Flevoland (Flevopolder) en alle 150kV-stations in Gelderland. In het genoemde congestiegebied is het totale gecontracteerde transportvermogen circa 5600 MW. Het totale beschikbare transportvermogen (stations Lelystad, Dodewaard, Doetinchem) bedraagt circa 3350 MW. Dit vermogen is volledig vergeven in getekende offertes voor gecontracteerd transportvermogen. Er zijn geen beperkingen met betrekking tot verbruik; enkel met betrekking tot invoeding.

De planning van de netverzwaring

De structurele oplossing bestaat uit het opsplitsen van het vermaasde 150kV-net Flevoland-Gelderland-Utrecht in minimaal vier netdelen met een eigen koppeling met het 380kV-net, het verhogen van de 150/380kV-transformatiecapaciteit en mogelijk verzwaren van 150kV verbindingen. De verhoging van de transformatiecapaciteiten zal gefaseerd gereed komen in de periode 2026-2029.

Onderzoek

TenneT start onderzoek naar de mogelijkheden voor het kunnen toepassen van congestiemanagement in het genoemde gebied volgens de Netcode Elektriciteit artikel 9.5 lid 5. Na afronding wordt het onderzoek op de website van TenneT gepubliceerd.

Share this:

Wilt u meer weten?

Klantcontact

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT