Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Dutch Corporate

TenneT stopt huidige aanbestedingsprocedure civiele werken hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland

Downloads & Contact

Nieuwe aanbestedingsprocedure start volgende maand.

TenneT heeft  besloten de aanbestedingsprocedure stop te zetten voor de civiele werken van de hoogspanningsverbinding Borssele-Rilland. Het gaat hierbij om de aanleg van werkwegen, werkterreinen en funderingen voor de 107 mastlocaties van de nieuwe verbinding. In de aanbestedingsprocedure is aangegeven dat in twee gebieden moet worden gewerkt met twee verschillende aannemers. Die gebieden lopen van Borssele naar 150 kV station Willem-Annapolder (WAP) en van 150 kV station WAP naar 380 kV station Rilland. Voor deze procedure hebben zich slechts twee gegadigden gemeld waardoor er geen sprake was van concurrentie en de aanbesteding dus is gestopt. In december start TenneT met de nieuwe aanbesteding. Het streven is de werkzaamheden binnen de huidige  planning af te ronden.

TenneT verwacht dat door de huidige marktomstandigheden meerdere marktpartijen zullen gaan inschrijven. Immers, werkzaamheden liggen stil vanwege de stikstofproblematiek en de aanbestedingsprocedure voor de hoogspanningslijn Eemshaven-Vierverlaten in Groningen is vrijwel afgerond. TenneT voorziet voor de zomer van 2020 alsnog te kunnen vergunnen. De civiele werken zullen dan na de zomer beginnen.

Tegelijkertijd werken

TenneT gaat in twee gebieden tegelijkertijd werken, met twee aannemers, om in 1,5 jaar de nieuwe hoogspanningsverbinding klaar te krijgen. Die gebieden lopen van Borssele naar 150 kV station Willem-Annapolder (WAP) en van 150 kV station WAP naar Rilland. Uiteraard zal TenneT, samen met de aannemers, hinder voor omwonenden en verkeer zo veel mogelijk beperken. Betrokkenen zullen tijdig en nauwkeurig informatie ontvangen over de werkzaamheden. Voor de start van de bouw krijgt iedereen een uitnodiging voor informatieavonden in de regio.

Tijdelijke lijn Sloebos

Een andere ontwikkeling in deze regio behelst de tijdelijke dubbele verbinding die was voorzien in het Sloebos. Door veranderende omstandigheden (planning en daardoor hogere kosten) wordt afgezien van de realisatie van  deze verzwaarde tijdelijke verbinding. De tijdelijke verbinding zal worden uitgevoerd zoals oorspronkelijk was voorzien in  het inpassingsplan was. Daardoor blijft de bomenstrook langs de Ossenweg in Borssele gespaard. Hoe de exacte uitvoering van de tijdelijke verbinding eruit komt te zien, wordt onderzocht. De vergunningsaanvragen voor de dubbele tijdelijke verbinding worden ingetrokken.

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu