Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate

TenneT steunt stappen naar mogelijke deelname van Duitse staat in TenneT

Downloads & Contact

Behoud van bereikte voordelen van één, grensoverschrijdend TenneT

In een brief aan de Tweede Kamer (19 mei 2020) heeft Minister Hoekstra van Financiën zijn voorkeursscenario gepresenteerd om te voorzien in TenneT's kapitaalbehoefte als gevolg van stijgende investeringen (door de energietransitie) en de aanhoudend lage rentestand. Deelname door de Duitse Staat in TenneT heeft de voorkeur van het kabinet, dat daarmee tot de conclusie is gekomen dat een minderheidsbelang van de Duitse staat in TenneT Holding óf TenneT Duitsland zal worden uitgewerkt.

Dit scenario past volgens het kabinet het beste binnen de geformuleerde politieke doelstellingen en randvoorwaarden. Doelstellingen zijn het behouden van de voordelen van de grensoverschrijdende aansturing van TenneT en het verlagen van de financiële risico's van de Duitse activiteiten voor de Nederlandse staat.  Randvoorwaarden bestaan uit het borgen van de publieke belangen en de nationale veiligheid. TenneT werkt nauw samen met de aandeelhouder en ondersteunt deze volgende stap, die onder meer is gebaseerd op de voordelen die één, grensoverschrijdend opererend TenneT biedt voor de maatschappij en de economie.  

Nederlandse en Duitse staat samen op verdere verkenning, niet alleen financieel

Om de onderlinge politieke belangen verder te onderstrepen, is er ook een zogenoemde Joint Declaration of Intent (JDI) door de Nederlandse en de Duitse staat getekend en gepubliceerd. In deze JDI is afgesproken om de samenwerking op energiegebied tussen Duitsland en Nederland verder uit te breiden en ook een verdere verkenning te doen of een participatie door de Duitse staat in TenneT tot de mogelijkheden behoort. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat iedere staat alleen eigen vermogen zal bijdragen om investeringen van TenneT in eigen land te financieren. Om dit verder uit te kunnen werken zijn beide staten, met instemming van en in samenwerking met TenneT, overeengekomen dat de komende maanden exclusieve gesprekken en onderhandelingen zullen plaatsvinden.

Intensievere samenwerking op gebied van netontwikkeling, systeemintegratie en innovatie

TenneT heeft in haar grensoverschrijdende samenwerking afgelopen tien jaar al grote sociaal-economische voordelen weten te bereiken. Denk aan de hogere leveringszekerheid, lagere en minder volatiele elektriciteitsprijzen en vele leereffecten in onze duurzame offshore en onshore investeringen met lagere kosten voor de maatschappij als gevolg. Als geen ander weet TenneT dat de energietransitie veel succesvoller en efficiënter zal zijn als we het denken in grenzen achter ons laten en nóg meer ruimte maken voor (internationale) samenwerking en innovaties. Daarom steunt TenneT de intentie van zowel de Duitse en de Nederlandse overheid om de samenwerking op het gebied van netontwikkeling, systeemintegratie en innovatie verder te intensiveren. Juist een samenwerking tussen overheden, die straks wellicht ook allebei aandeelhouder zijn in één grensoverschrijdende en geïntegreerd TenneT, kan leiden tot een kostenefficiënte energietransitie in Noordwest Europa. TenneT maakt zich klaar voor zijn voortrekkersrol in de energietransitie. Een intensievere samenwerking met de Duitse overheid, financieel én op het gebied van energiebeleid, past daar goed bij.

TenneT met compleet topteam in vorm voor de volgende fase van groei

Niet voor niets heeft TenneT het afgelopen jaar veel aan de interne organisatie gewerkt. Als een topsportteam dat in vorm moet zijn voor een Europees kampioenschap heeft de onderneming meer focus aangebracht in de strategie, een nieuwe organisatie en processen neergezet om verder te kunnen groeien en een aanzet gegeven in verdere ontwikkeling van de (leiderschaps-)cultuur met een focus op samenwerking, moed en verantwoordelijkheid. Op 1 juli staat TenneT als een huis: een complete ploeg in topvorm. In dit team heeft TenneT een goede balans gevonden van Duitse en Nederlandse collega's, mannelijke en meer dan 30 procent vrouwelijke collega's én een goede diversiteit van denken vanuit TenneT en vanuit de markt.

De onderhandelingsfase begint, een zorgvuldig proces dat tijd vraagt

Met de Kamerbrief en vooral het tekenen van de JDI begint nu een intensieve periode van trilaterale gesprekken en onderhandelingen tussen TenneT en de Nederlandse en Duitse overheid. Zaken als prijs en voorwaarden van een mogelijke transactie komen op tafel. Naast waardering van de onderneming gaat het bijvoorbeeld ook over het niveau waarop eventueel zal worden geïnvesteerd door de Duitse staat; TenneT Holding of TenneT Duitsland. Het gezamenlijke streven is om dit jaar nog tot een akkoord op hoofdlijnen te komen. Natuurlijk levert TenneT een belangrijke actieve bijdrage aan dit proces. Er is veelvuldig en goed contact met de Nederlandse aandeelhouder (Ministerie van Financiën), de Nederlandse energiebeleidsmaker (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) en met de Duitse overheid. TenneT blijft daarbij de hoogste prioriteit geven aan haar centrale rol in de energietransitie en aan de belangen van alle stakeholders van TenneT: klanten, gemeenschappen, zakenpartners, obligatiehouders en medewerkers.

Dit proces is complex en omgeven door onzekerheden. Daarom heeft TenneT besloten nog dit jaar, conform het lopende financieringsplan, Green Hybrid Bonds uit te geven, die voor 50 procent meetellen als eigen vermogen. TenneT's goede credit rating is hiermee voor 2021 gewaarborgd en die geeft het bedrijf de tijd die nodig is om een zorgvuldig proces te doorlopen. Verder geeft de Minister in zijn brief aan de Tweede Kamer aan dat indien nodig, zowel voor het Nederlandse als het Duitse deel van TenneT, kapitaal zal worden gestort om de kredietwaardigheid van de onderneming op peil te houden, waardoor TenneT dus ook een waarborg voor 2022 heeft. 

Relevante publicaties

Joint Declaration of Intent

Kamerbrief "Opties invulling kapitaalbehoefte TenneT"

Publicatie op de site van Ministerie van Financiën

 

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu