Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Market Dutch

TenneT start met contractering afregelend noodvermogen

Noodvermogen is een product waarbij partijen vermogen achter de hand houden dat ingezet kan worden om de balans in het hoogspanningsnet te handhaven. TenneT sluit hiervoor jaar- en kwartaal contracten af met partijen die zorgen dat op het moment dat TenneT moet ingrijpen, dit noodvermogen direct activeren. Tot nu toe betreft het hier opregelend noodvermogen: het gaat om producenten die op TenneTs verzoek hun elektriciteitsproductie tijdelijk verhogen (of om grote afnemers die hun vraag tijdelijk verminderen).

TenneT start op 1 januari 2017 ook met het contracteren van afregelend noodvermogen. Hierbij contracteert TenneT producenten dan om tijdelijk minder te produceren en afnemers om meer af te nemen.

Voor opregelend vermogen contracteert TenneT in totaal 350 MW. Voor afregelend noodvermogen is dit 200MW. Dit wordt gecontracteerd bij meerdere partijen aangezien er maximaal twee derde deel van dit vermogen bij één partij mag worden afgenomen. De tender voor noodvermogen (opregelend en afregelend) voor het eerste half jaar van 2017 is intussen gestart. Hierbij worden contracten afgesloten voor 50% van het totaal vereiste noodvermogen. De overige 50 % wordt per kwartaal ingekocht. De tender voor het eerste kwartaal van 2017 start binnenkort.

Share this: