Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Dutch

TenneT pakt capaciteitstekort aan met nieuw hoogspanningsstation op bedrijvenpark 'Zuid Groningen' bij Ter Apelkanaal

Downloads & Contact

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT werkt met regionaal netbeheerder Enexis Netbeheer aan het versterken van het hoogspanningsnet in Noordoost Nederland voor de energietransitie. Daarbij is de bouw van drie nieuwe 380 kV-hoogspanningsstations noodzakelijk. TenneT wil een eerste gaan bouwen op het bedrijventerrein Zuid Groningen langs de N366 bij Ter Apelkanaal in de gemeente Westerwolde ( de andere twee op nog te bepalen locaties in het zuidoosten en zuidwesten van Drenthe).

Voor het nieuwe hoogspanningsstation zal het bestemmingsplannen aangepast worden. De gemeenten Westerwolde en Stadskanaal (voor aansluiting op de verbinding) hebben aangegeven hieraan te zullen meewerken. 

TenneT gaat de plannen de komende tijd verder uitwerken. Onderdeel zijn de aansluitingen op de bestaande (hoogspannings)infrastructuur. Het hoogspanningsstation zelf zal bestaan uit een 380 kV- en 110 kV-deel (TenneT) en 20 kV (Enexis) deel. Dit najaar organiseert TenneT met medewerking van Enexis Netbeheer en de gemeente een informatiebijeenkomst voor omwonenden en geïnteresseerden. 

Netversterking

Oktober 2019 besloot TenneT om € 219 miljoen uit te trekken voor nieuwe hoogspanningsstations in Noordoost Nederland. 

Het afgelopen jaar hebben TenneT en Enexis Netbeheer met de provincies Groningen en Drenthe en diverse gemeenten een aantal locaties in de regio onderzocht. Het hoogspanningsstation op het bedrijvenpark Zuid Groningen en de andere twee stations komen dichtbij, direct langs of onder bestaande 220 kV- of 380 kV-verbindingen. De nieuwe hoogspanningsstations vormen stroomknooppunten waarmee het landelijk elektriciteitsnet wordt aangesloten op het regionale en lokale elektriciteitsnet. Dit zorgt voor een veel betere aan- en afvoer van elektriciteit van en naar het onderliggend netwerk. TenneT en Enexis Netbeheer hebben te maken met een groot en groeiend aanbod van opgewekte duurzame elektriciteit van vooral zonneparken. En de komende jaren neemt de elektriciteitsvraag naar verwachting toe, onder meer door 'van het gas af', elektrisch vervoer en elektrificering bij bedrijven.

Verspreid over Drenthe en Groningen zijn TenneT en Enexis daarom ook verder bezig met het vergroten van de transportcapaciteit. TenneT breidt bestaande hoogspanningsstations uit, zoals in Meeden, Vierverlaten (bij Groningen), Delfzijl en Assen. Een nieuw station in Eemshaven is onlangs in bedrijf genomen. TenneT streeft naar ingebruikname van de nieuwe hoogspanningsstations in 2025. 

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu