Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

TenneT op zoek naar flexibel vermogen in Brabant en Limburg

Downloads & Contact

Landelijk netbeheerder TenneT zoekt in Limburg en Brabant partijen die flexibel met hun vraag en aanbod van elektriciteit om kunnen gaan. Deze verkenning is een onderdeel van een zogenaamd congestieonderzoek dat de netbeheerder momenteel doet om in deze twee provincies het drukke elektriciteitsnet nog intensiever te gaan benutten.

 

In Brabant en Limburg is een snelgroeiende vraag naar extra capaciteit op het elektriciteitsnet, met name door de komst van veel zonneparken. De hoeveelheid elektriciteit die hiermee wordt opgewekt is groter dan het elektriciteitsnet op dit moment kan verwerken. Er vinden in beide regio’s volop investeringen plaats om het net te versterken en uit te breiden, maar die nemen veel tijd in beslag. TenneT kondigde daarom vorig jaar een tijdelijke stop aan voor nieuwe aansluitingen en is tegelijkertijd begonnen met een onderzoek naar mogelijkheden om het bestaande net intensiever te gebruiken.


Flexibiliteit om meer ruimte op het net te creëren

In dit zogenaamde congestieonderzoek verkent TenneT of klanten aangesloten op het elektriciteitsnet tegen een vergoeding flexibel kunnen omgaan met hun vraag of aanbod. Dit betekent dat bij een dreigende overbelasting bij de netbeheerder aan die partijen wordt gevraagd voor het moment van optreden om tijdelijk minder aan het net te leveren of juist meer af te nemen. Door het inzetten van flexibiliteit op piekmomenten ontstaat er meer ruimte op het net om nieuwe partijen aan te sluiten.

Voor de regio Brabant en Limburg heeft TenneT een vragenlijst opgesteld, waarmee potentiële aanbieders kunnen aangeven in hoeverre ze flexibiliteit kunnen leveren. Dit kunnen zowel partijen zijn die rechtstreeks zijn aangesloten op het hoogspanningsnet als partijen die zijn aangesloten op het regionale net van Enexis. TenneT zal de input van potentiële aanbieders nader bestuderen en meenemen in het onderzoek naar congestiemanagement. De resultaten van het onderzoek worden voor de zomer verwacht.


Nieuwe regelgeving in de maak

Het onderzoek in Brabant en Limburg past in een nieuwe ontwikkeling waar binnen de energiesector momenteel aan wordt gewerkt. Toezichthouder ACM publiceert hierover in de loop van 2022 nieuwe regels, waarin dit verder is uitgewerkt. Het congestieonderzoek in Brabant en Limburg wordt anticiperend op deze nieuwe wet- en regelgeving uitgevoerd. 


Twee miljard aan investeringen in Brabant en Limburg

Het inzetten van flexibiliteit is een van de maatregelen om versneld meer aansluitruimte op het net te creëren. In Brabant en Limburg wordt ook gekeken naar het inzetten van de vluchtstrook van het elektriciteitsnet om meer duurzame projecten aan te sluiten. Daarnaast wordt in Brabant en Limburg volop gewerkt aan versterkingen van het hoogspanningsnet. Hierbij worden extra verbindingen en hoogspanningsstations gerealiseerd en wordt het netwerk omgebouwd om alle duurzame projecten te faciliteren. Hiervoor wordt door TenneT de komende tien jaar ruim twee miljard euro geïnvesteerd.     


Soortgelijke onderzoeken in andere regio’s

TenneT verwacht dat flexibiliteit een aanzienlijke bijdrage kan leveren om het elektriciteitsnet intensiever te benutten en daarmee versneld extra aansluitcapaciteit beschikbaar te stellen. Op korte termijn starten ook soortgelijke consultaties als deze in Friesland, Flevoland, Utrecht en Gelderland, waar eveneens sprake is van beperkte netcapaciteit als gevolg van de snelle ontwikkelingen door de energietransitie. In Zeeland is eerder al een onderzoek afgerond en daar worden de voorbereidingen getroffen om op termijn flexibiliteit in te gaan zetten bij schaarse netcapaciteit.  

Share this:

Wilt u meer weten?

Customer contact

Customer Care Center: For customers of TenneT Netherlands only.