Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Dutch Market

TenneT nu ook op zoek naar flexibel vermogen in Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht

Downloads & Contact

Na het starten van een marktconsultatie in Brabant en Limburg, is landelijk netbeheerder TenneT nu ook op zoek naar partijen die flexibel met hun vraag en aanbod om kunnen gaan in de provincies Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht. Deze verkenning is onderdeel van het congestieonderzoek dat de netbeheerder momenteel in deze vier provincies doet om het drukke elektriciteitsnet nog intensiever te gaan benutten.

In Nederland is er een snelgroeiende vraag naar extra capaciteit op het elektriciteitsnet, met name door de komst van veel zonneparken. De hoeveelheid elektriciteit die hiermee wordt opgewekt, is groter dan het elektriciteitsnet op dit moment kan verwerken. Er vinden volop investeringen plaats om het net te versterken en uit te breiden, maar die nemen veel tijd in beslag. TenneT kondigde daarom vorig jaar in deze vier provincies een tijdelijke stop aan voor nieuwe aansluitingen en is tegelijkertijd begonnen met een onderzoek naar mogelijkheden om het bestaande net intensiever te gebruiken. In Flevoland geldt dit overigens niet voor de Noordoostpolder.

Flexibiliteit voor meer ruimte op het net

In het congestieonderzoek verkent TenneT of klanten aangesloten op het elektriciteitsnet tegen een vergoeding flexibel kunnen omgaan met hun vraag of aanbod. Dit betekent dat bij een dreigende overbelasting bij de netbeheerder aan die partijen wordt gevraagd om tijdelijk minder aan het net te leveren of juist meer af te nemen. Door het inzetten van flexibiliteit op piekmomenten ontstaat er meer ruimte op het net om nieuwe partijen aan te sluiten.

Aanvullend op Brabant en Limburg heeft TenneT nu ook voor Friesland, Flevoland, Gelderland en Utrecht een vragenlijst opgesteld, waarmee potentiële aanbieders kunnen aangeven in hoeverre ze flexibiliteit kunnen leveren. Dit kunnen zowel partijen zijn die rechtstreeks zijn aangesloten op het hoogspanningsnet als partijen die zijn aangesloten op het regionale net van Liander of Stedin. TenneT zal de input van potentiële aanbieders bestuderen en meenemen in het onderzoek naar congestiemanagement. De resultaten van dit onderzoek worden in de zomer verwacht.

Recordinvesteringen door TenneT

Het inzetten van flexibiliteit is één van de maatregelen om versneld meer aansluitruimte op het net te creëren. Er wordt ook gekeken naar het inzetten van de vluchtstrook van het elektriciteitsnet om meer duurzame projecten aan te sluiten. Daarnaast wordt er volop gewerkt aan versterkingen van het hoogspanningsnet. Hierbij worden extra verbindingen en hoogspanningsstations gerealiseerd en wordt het netwerk omgebouwd om alle duurzame projecten te faciliteren. Hiervoor heeft TenneT in 2021 een recordbedrag van 4 miljard euro geïnvesteerd in het Nederlandse en Duitse hoogspanningsnet. Vanaf 2025 verwacht TenneT dat dit investeringsbedrag groeit naar jaarlijks minimaal 6 miljard euro.

Soortgelijke onderzoeken in andere regio’s

TenneT verwacht dat flexibiliteit een aanzienlijke bijdrage kan leveren om het elektriciteitsnet intensiever te benutten en daarmee versneld extra aansluitcapaciteit beschikbaar te stellen. Eerder startte TenneT daarom al een soortgelijk onderzoek in Brabant en Limburg. In Zeeland is eerder al een onderzoek afgerond en daar worden de voorbereidingen getroffen om op termijn flexibiliteit in te gaan zetten bij schaarse netcapaciteit.

Nieuwe regelgeving in de maak

De onderzoeken passen in een nieuwe ontwikkeling waar binnen de energiesector momenteel aan wordt gewerkt. Toezichthouder ACM publiceert hierover in de loop van 2022 nieuwe regels, waarin dit verder is uitgewerkt. De lopende congestieonderzoeken worden anticiperend op deze nieuwe wet- en regelgeving uitgevoerd.

Naar de vragenlijst. Invullen is mogelijk tot en met vrijdag 17 juni. Voor deelname aan deze consultatie moet u minimaal 1 MW aan flexibel vermogen kunnen aanbieden.

 

Share this:

Wilt u meer weten?

Klantcontact

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT