Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Dutch

TenneT neemt in Eemshaven tijdelijk transformatorstation in bedrijf en plaatst er eerste masten stroomsnelweg

Downloads & Contact

TenneT heeft een nieuw hoogspanningsstation in Eemshaven in gebruik genomen. Het transformatorstation in de Oostpolder is tijdelijk en maakt extra elektriciteitstransport mogelijk voor de Eemshaven en de rest van Groningen en Nederland. 

TenneT bouwt momenteel aan een structurele langjarige oplossing voor het vergroten van de transportcapaciteit en dat is de 380 kV-verbinding naar Vierverlaten. Als deze verbinding klaar is verscheept TenneT de transformator van het tijdelijke hoogspanningsstation naar Vierverlaten, waar momenteel als onderdeel van de aanleg van de 380 kV-verbinding gewerkt wordt aan het uitbreiden van het hoogspanningsstation daar.

De nieuwe 380 kV-verbinding vervangt de bestaande 220 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten en zorgt voor een forse toename van de transportcapaciteit. De 380 kV-verbinding komt in 2023 in bedrijf. Momenteel zijn de civiele werkzaamheden in volle gang. Afgelopen week is bij Eemshaven een eerste mast voor deze verbinding geplaatst, eerder is daar al mee begonnen bij Vierverlaten (gemeente Groningen).

Hard nodig

De nieuwe 'stroomsnelweg'  is hard nodig. In 2018 is al een tijdelijke 380 kV-verbinding in de Eemshaven in gebruik genomen die elektriciteit vanaf het hoogspanningsstation Oudeschip (met o.a.verbindingen met RWE centrale, Cobra-kabel en het Gemini-windpark) omleidt naar o.a. de Eemshaven-Meeden 380 kV-verbinding. De transportvraag neemt verder toe, o.a. van de windparken in Eemshaven. 

Share this:

Wilt u meer weten?

Matthijs Coops

Woordvoerder project

+31 (0)6 50 74 12 55

matthijs.coops@tennet.eu