Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News

TenneT gunt Boskalis consortium zeekabel contract Hollandse Kust (west beta)

TenneT heeft het consortium Boskalis/Ningbo Orient Cable (NBO) de opdracht gegund voor de zeekabel voor het project Hollandse Kust (west beta). Het contract omvat de installatie van twee 65 kilometer lange kabels die het geplande offshore windpark Hollandse Kust (west beta) met een geïnstalleerd vermogen van 700MW zullen verbinden met het hoogspanningsnet van TenneT.


Verder zal Boskalis een 9 kilometer lange 66kV interconnectorkabel installeren tussen de offshore platforms Hollandse Kust (west alpha) en Hollandse Kust (west beta). Boskalis voert dit contract uit in consortium met haar partner NBO, dat de zeekabel zal ontwerpen en leveren. De twee 220kV AC kabelcircuits komen ten zuiden van Wijk aan Zee aan land en worden vanaf het strand onder de duinen door getrokken naar het transformatorstation.

Geïntegreerde oplossing

Voor dit project levert Boskalis een geïntegreerde oplossing van in-house diensten voor het produceren van de zeekabel, strand- en zeebodemvoorbereidingswerkzaamheden en het leggen en begraven van de kabels. De aansluiting van offshore windpark Hollandse Kust West Beta zal naar verwachting in 2025 in bedrijf worden genomen.

Stikstofreductie

Nieuw is dat TenneT de partijen bij deze tender specifiek heeft laten sturen op de reductie van stikstofemissies (NOx) tijdens de werkzaamheden. In het aanbestedingsproces moesten inschrijvers een rekenmodel opnemen hoe hun installatiemethode onder de NOx-emissiedrempel zou blijven.

Volgende stap in duurzame energievoorziening

Dit contract betekent een voortzetting van de samenwerking tussen TenneT en Boskalis op de Noordzee. Marco Kuijpers, directeur Grote Projecten Offshore TenneT: "Na eerdere ervaringen met de installatie van de zeekabels voor het offshore windpark Borssele kijken wij uit naar deze nieuwe samenwerking met Boskalis voor Hollandse Kust west Beta. De aansluiting van dit toekomstige offshore windpark is de volgende belangrijke stap naar een duurzame energievoorziening.

Share this: