Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Financial

TenneT geeft eerste groene 'Schuldscheine' in Duitsland uit

Downloads & Contact
  • Grote belangstelling van markt: uitgifte ruim twee maal overtekend
  • Verbreding van investeerdersbasis en spreiding van financieringsbronnen
  • Uitgifte in Duitsland volgt op eerste uitgifte van groene obligaties in Nederland in 2015.

TenneT Holding B.V. (kredietwaardigheidsscore A3/A-) heeft vandaag succesvol haar eerste zogeheten ‘groene obligaties’ (‘Schuldscheine’) in Duitsland uitgegeven. De obligaties hebben een totale waarde van 500 miljoen euro. Een ‘Schuldschein’ is een Duits schuldinstrument dat vergelijkbaar is met een obligatie. De obligaties werden in samenwerking met Helaba en ING Bank uitgegeven in zes tranches:

BedragLooptijdCouponrente
EUR 77m6yrs0.646%
EUR 100m8yrs0.989%
EUR 55m10yrs 1.310%
EUR 50m12yrs1.500%
EUR 138m15yrs1.750%
EUR 80m20yrs2.000%

De uitgifte had aanvankelijk een omvang van 300 miljoen euro en was ruim twee keer overtekend, waardoor TenneT heeft besloten tot een uitbreiding naar 500 miljoen euro. De obligaties werden onder meer aangeschaft door Duitse spaarbanken en Duitse en internationale institutionele beleggers.

“Deze eerste uitgifte van groene obligaties in Duitsland toont aan dat TenneT in staat is om haar financieringsbronnen te spreiden en haar investeerdersbasis te verbreden om haar investeringsplannen uit te voeren”, aldus Otto Jager, CFO van TenneT. “De ‘groene’ insteek benadrukt opnieuw onze ambitie om tot de best presterende Noordwest-Europese netbeheerders te behoren op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. De obligaties zullen worden gebruikt ter financiering van onze investeringen in drie Duitse offshore windenergieprojecten.”

Investeren in groene energie

De bekendmaking van vandaag heeft betrekking op de uitgifte van groene obligaties voor investeringen in het transport van duurzame elektriciteit van windparken op zee naar het elektriciteitsnet aan land. De opbrengst  wordt gebruikt om de volgende offshore-projecten te financieren:

  • DolWin1 (in gebruik genomen in 2015): een 165 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 800 MW.
  • DolWin2 (in gebruik genomen in 2015): een 135 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 916 MW. 
  • DolWin3 (geplande ingebruikname in 2017): een 162 km lange hoogspanningsgelijkstroomverbinding met een capaciteit van 900 MW. 

TenneT's investeringen in offshore-windenergieprojecten in Nederland en Duitsland zullen naar verwachting 7 tot 9 miljard euro bedragen in de komende tien jaar. Tot 2019 realiseert TenneT ruim 7.000 MW aan aansluitcapaciteit voor offshore-windparken in het Duitse deel van de Noordzee. Deze netaansluitingen kunnen een hoeveelheid elektriciteit transporteren die overeenkomt met het jaarlijkse stroomverbruik van ca. 9 miljoen huishoudens. Tussen nu en 2023 zal TenneT ook 3.500 MW aan aansluitcapaciteit aanleggen in het Nederlandse deel van de Noordzee. Dit komt overeen met het jaarlijkse stroomverbruik van ruim 4 miljoen huishoudens. 

Green Bonds Framework

In april 2015 heeft TenneT een zogeheten ‘Green Bonds Framework’ gepubliceerd dat dient als kader voor het controleren van de duurzaamheidskwaliteit (d.w.z. de toegevoegde milieuwaarde en maatschappelijke waarde) van de projecten die worden gefinancierd met behulp van de uitgifte van ‘groene’ schuldinstrumenten. Dit kader is getoetst door oekom Research AG, die ook een ‘second opinion’ heeft afgegeven met betrekking tot de uitgifte van groene obligaties in Duitsland. Download het rapport van oekom Research.  

TenneT heeft in de documentatie van het uitgifteprogramma ook specifieke bepalingen over het gebruik van opbrengsten opgenomen die aansluiten bij de beginselen van groene obligaties.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu