Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News CSR Dutch

TenneT en Stichting het Limburgs Landschap werken samen aan een duurzaam Limburgs landschap

Downloads & Contact

Op 3 oktober tekenden Stichting het Limburgs Landschap en TenneT een contract over de natuur rondom verschillende hoogspanningsverbindingen in Limburg. In het contract wordt vastgelegd hoe het beheer en onderhoud van zo’n 31 hectare natuurgebieden onder hoogspanningsverbindingen van TenneT komende jaren wordt geregeld. De goede samenwerking tussen beide partijen wordt met het contract nog eens extra onderstreept.

De partijen

TenneT is de landelijk netbeheerder van alle hoogspanningsverbindingen van 110 kV en hoger. Het bedrijf is verantwoordelijk voor de veiligheid en leveringszekerheid van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. 

Stichting het Limburgs Landschap zet zich in voor behoud en beheer van natuurterreinen in Limburg die belangrijk zijn, in zowel natuurwetenschappelijk als landschappelijk opzicht. Daarnaast houdt de stichting zich bezig met het in stand houden en beheren van diverse beschermde monumenten die ze in eigendom heeft. Het streven van Het Limburgs Landschap is om waardevolle natuur- en cultuurlandschappen te behouden, inclusief de daarbij behorende monumenten.

Het contract

Diverse hoogspanningsverbindingen van TenneT lopen over de terreinen van Het Limburgs Landschap. De bomen in deze gebieden groeien richting de stroom vervoerende geleiders en dat kan gevaarlijke situaties opleveren. Om de hoogwaardige natuur en waardevolle bossen te combineren met de hoogspanningsverbindingen, voert TenneT  een jaarlijkse schouw uit om aan te merken welke bomen onderhoud vergen. Het daadwerkelijke onderhoud wordt vervolgens door Stichting Limburgs Landschap gedaan. 
Projectmanager binnen TenneT is Erik Salari, hij is enthousiast over de samenwerking. “Dankzij goede afspraken met Stichting het Limburgs Landschap voert zij dit onderhoud al jaren naar tevredenheid uit, met het oog op de natuur en de natuurwaarde van de begroeiing. Het Limburgs Landschap bepaalt zelf of bomen gesnoeid of gekapt worden, zolang maar aan de veiligheidsnorm wordt voldaan.” In de overeenkomst is geregeld hoe in de loop der jaren het onderhoud zo efficiënt mogelijk en met zo min mogelijk impact voor de natuur kan worden gedaan. De jaarlijkse schouw blijft de verantwoordelijkheid van TenneT.

De toekomst

Daarnaast gaan TenneT en Stichting het Limburgs Landschap samen kijken naar de terreinen onder de hoogspanningsverbinding. De uitdaging is om deze percelen om te vormen naar gebieden met duurzaam laagblijvende beplanting. Met bijvoorbeeld heide of vegetatie die door begrazing laag blijft, komt de veiligheid van de hoogspanningsverbinding niet meer in het geding. “Het omvormen moet wel passen in de omgeving, dus hoe dit precies vorm krijgt is afhankelijk van de locatie. Grondeigenaren hebben de natuurkennis en kennis van lokale biodiversiteit in pacht, zij moeten het initiatief nemen tot eventuele omvormingen”, aldus Salari.

Green Deal Partner

De samenwerking tussen medewerkers van Stichting het Limburgs Landschap en beheerders van TenneT  is al jaren erg goed. Met deze overeenkomst wordt dat nog eens onderstreept. Salari: “TenneT is als Green Deal Partner altijd op zoek naar duurzame mogelijkheden om de verbindingen zo te onderhouden dat de impact op de omgeving zo laag mogelijk blijft.” 

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu