Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch

TenneT en Enexis Netbeheer nemen hoog- en middenspanningsnet rond Zwolle, Meppel en Hoogeveen op de schop

Downloads & Contact

Hoogspanningsnetbeheerder TenneT en Enexis Netbeheer investeren de komende jaren ruim een half miljard euro in de versterking van het elektriciteitsnetwerk in Noordwest Overijssel en Zuidwest Drenthe. Beide netbeheerders bereiden samen de bouw voor van 4 nieuwe hoog- en  middenspanningsstations voor. TenneT breidt verder enkele bestaande stations uit en legt 50 kilometer nieuwe ondergrondse kabelverbindingen. 

In heel Nederland zijn netversterkingen nodig voor de energietransitie. Uitvoering van Klimaatakkoord en energiestrategieën van regio’s en industrie betekenen voor netbeheerders veel werk. Ook in (delen van) Overijssel en Drenthe is sprake van overbelasting op het elektriciteitsnet door het snelgroeiende aanbod van elektriciteit, met name door opwek in zonneparken. Daarnaast is de verwachting dat de vraag naar elektriciteit sterk zal toenemen.

Nieuwe hoogspanningsstations

TenneT onderzoekt momenteel locaties voor nieuwe hoogspanningsstations in Noordwest Overijssel en Zuidwest Drenthe. Het bestaande hoogspanningsstation op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle wordt uitgebreid. Noordelijk van het complex gaan TenneT (en Enexis Netbeheer) resp. een nieuw hoogspannings- en middenspanningsstation bouwen. Deze plannen van de netbeheerders maken onderdeel uit van die voor een energiecluster Zwolle van gemeente en provincie. Daarin is ook plek voor een biovergister en waterstoffabriek.

In de planning van de netbeheerders staan verder nieuwe hoog- en middenspanningsstations bij Meppel (op een van de bedrijventerreinen), ten zuidoosten van Hoogeveen (bij bedrijventerrein Riegmeer) en in de buurt van Attero Wijster. De precieze locaties zijn nog in onderzoek.

De komende periode werken TenneT en Enexis Netbeheer de plannen verder uit. In overleg met de betreffende gemeente zijn of worden de procedures gestart ivoor bestemmingsplanwijzigingen en voor de benodigde vergunningen. Ingebruikname van de hoogspanningsstations zal naar verwachting tussen 2027 en 2030 zijn. Dan zijn ook de noodzakelijke kabelverbindingen gelegd. Bedrijven en omwonenden worden tijdig geïnformeerd en betrokken.

Kabelverbindingen

Om de stations in het hoogspanningsnet aan te kunnen sluiten legt TenneT 50 kilometer nieuwe ondergrondse 110 kV-kabelverbindingen aan. Zoals een 29 kilometer nieuwe verbinding tussen het nieuwe hoogspanningsstation bij Meppel en Hessenpoort en 16 kilometer tussen de nieuwe hoogspanningsstations bij Hoogeveen en Wijster.

Hele net van Noordoost Nederland wordt versterkt

Met Enexis Netbeheer is TenneT al langer bezig het elektriciteitsnet in Noordoost Nederland te versterken. Door Uitbreiden van bestaande –, de bouw van nieuwe hoogspanningsstations, nieuwe en dikkere kabels is meer en betere af- en aanvoer van elektriciteit tussen onderliggende netten en het (220 en 380 kV) hoofdtransportnet van TenneT mogelijk. Bij Assen (Zeijerveen) wordt het hoogspanningsstation momenteel uitgebreid. Voor nieuwbouw van hoog- en middenspanningsstations op het bedrijvenpark Zuid-Groningen (in Ter Apelkanaal) en bij de afrit Veenoord van de A37 lopen momenteel de (bestemmingsplan en vergunningen) procedures. Met omwonenden en bedrijven is overleg over de inpassing. 

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu