Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Innovation

TenneT en BMW: Voorrang voor groene stroom dankzij intelligent opladen van elektrische auto's

Een gezamenlijk proefproject van transportnetbeheerder TenneT en de BMW Group heeft nu laten zien hoe het opladen van elektrische auto's intelligent kan worden aangepast aan de benutting van de capaciteit in het elektriciteitsnet en de beschikbaarheid van duurzame energie. Het proefproject kan de basis vormen voor toepassing van deze oplossing op grotere schaal.

  • Gezamenlijk proefproject toont het potentieel van slim opladen van elektrische auto's voor de ondersteuning van de stabiliteit van het net.
  • Digitale integratie maakt elektrisch vervoer tot een belangrijk onderdeel van de energietransitie

In een energiesysteem met grotendeels elektriciteit uit wind en zon en een sterk toename van elektrisch vervoer gaat het er om de productie van elektriciteit en het elektriciteitsverbruik te coördineren. Tegelijkertijd moet de stabiliteit van het elektriciteitsnet zijn gewaarborgd. "Als we elektrische auto's digitaal in het elektriciteitsnet integreren, kunnen de oplaadprocessen worden afgestemd op zowel de mobiliteitsbehoeften van de bestuurders als de eisen van de netstabiliteit. Op deze manier kan intelligent laden bijdragen aan het voorkomen van congestie in het elektriciteitsnet en tegelijkertijd voorrang van groene energie waarborgen", aldus Tim Meyerjürgens, COO en lid van de Raad van Bestuur van TenneT. "We openen nieuwe mogelijkheden om de sterk weersafhankelijke, duurzame elektriciteitsproductie flexibel te beheersen. Dit verlaagt de belasting van het elektriciteitsnet, waardoor intelligent opladen van elektrische auto's een aanvulling kan zijn op de geplande netuitbreidingen en zo een van de componenten van de energietransitie kan worden".

In het pilotproject heeft de BMW Group gebruik gemaakt van intelligente opladen en onderling verbonden elektronica in de pilotauto's om signalen van TenneT over dreigende overbelasting van het net te registreren en te verwerken. Hierdoor werd het opladen van bepaalde BMW i3's tijdelijk onderbroken. De vrijgekomen stroom kan door TenneT worden gebruikt om de congestie op het aan te pakken en zo het gebruik van conventionele, fossiele centrales te vermijden.

Door de toenemende decentrale toevoer van duurzame elektriciteit neemt de congestie in het elektriciteitsnet steeds meer toe. Om dergelijke congestie te voorkomen, moet TenneT in Duitsland ingrijpen in de productie van conventionele elektriciteitscentrales (redispatch) en duurzame energieproductie (tijdelijk afschakelen van bijv. windparken), zodat het transport van elektriciteit past bij de beschikbare transportcapaciteit van het net. De kosten hiervan bedroegen in 2018 in Duitsland ongeveer 1,4 miljard euro, waarvan ongeveer 500 miljoen euro kan worden toegeschreven aan ingrepen in conventionele productie. Deze kosten worden uiteindelijk door de elektriciteitsverbruikers gedragen via de netwerktarieven. Naarmate de energietransitie vordert, moeten nieuwe vormen van flexibiliteit, zoals elektrisch vervoer, de taken van conventionele elektriciteitscentrales overnemen. TenneT test daarom samen met de BMW Group en in andere proefprojecten welke decentrale vormen van flexibiliteit gebruikt kunnen worden om het net te stabiliseren.

Share this: