Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch

TenneT deelt fietslampjes uit voor betere zichtbaarheid

Op maandag 20 januari, op het fietspad bij de brug Krúsrak in Sneek, deelden medewerkers van TenneT en Visser & Smit Hanab in alle vroegte fietslampjes uit aan (brom)fietsers en scooterrijders. Zij deden dit om de weggebruikers bewust te maken van het belang om gezien te worden in het verkeer.  Zeker nu er meer bouwverkeer rijdt voor de aanleg van een ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding tussen de hoogspanningsstations Marnezijl (Bolsward) en Oudehaske (Heerenveen). "Ontzettend goede actie", zeiden veel van de mensen die een lampje kregen.  

Ben je in beeld?

Zowel voor TenneT als Visser & Smit Hanab staat veiligheid altijd op nummer één.  En veiligheid gaat verder dan het dragen van een bouwhelm en het afschermen van mogelijk gevaarlijke plekken. De actie 'Ben je in beeld?' is er vooral om verkeersdeelnemers erop te wijzen dat zichtbaar zijn in het verkeer belangrijk is en dat zij alert zijn in de buurt van bouwverkeer.

Bouwverkeer

TenneT legt een ondergrondse 110 kV-hoogspanningsverbinding aan van 33 kilometer tussen de hoogspanningsstations Marnezijl (Bolsward) en Oudehaske (Heerenveen). Op dit moment wordt op vier plekken in Sneek gewerkt; tussen De Hemmen en Van der Valk. De aanleg vindt plaats voor het grootste deel in de berm van de A7 en duurt een jaar. De kabelverbinding draagt bij aan het versterken van het hoogspanningsnet in het westelijke deel van Fryslân.

Share this: