Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch

TenneT biedt projectboek aan bij gemeenten voor locatiekeuze hoogspanningsstations Schouwen-Duiveland en Bergen op Zoom

Downloads & Contact

Begin april startte TenneT met een uitgebreid participatieproces om kansrijke locaties voor een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom en een 150 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland te zoeken. De landelijke netbeheerder organiseerde werkateliers en nodigde de brede omgeving uit om een mening te geven over de kansrijke locaties voor de hoogspanningsstations. De uitkomsten van het participatieproces en de bijbehorende locatie- en haalbaarheidsstudie heeft TenneT verwerkt in een projectboek en aangeboden aan de betrokken gemeenten. 

Netversterking Schouwen-Duiveland, Tholen en omgeving Bergen op Zoom
Op Schouwen-Duiveland en Tholen is het 50 kV-energienet van de regionale netbeheerder Enduris vol. Er kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven worden aangesloten. Tegelijkertijd lopen ook de regionale energiewegen van Enexis in West-Brabant vol. Ook daar bereikt het netwerk het maximum van de transportcapaciteit. TenneT gaat een nieuw 380/150/20 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Bergen op Zoom. Deze wordt met een ondergrondse kabel aangesloten op een nieuw 150/20 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland. Zo wordt Schouwen-Duiveland verbonden met het bestaande landelijke hoogspanningsnet én ontstaat er ook in West-Brabant en Tholen ruimte voor groei van duurzame initiatieven.

Projectboek

In het projectboek staat voor de kansrijke stationslocaties op Schouwen-Duiveland en bij Bergen op Zoom feitelijk en objectief beschreven wat de milieueffecten zijn, de technische consequenties, de kosten en hoe de omgeving er tegenaan kijkt. In de studie zijn ook de mogelijke tracévarianten voor de ondergrondse 150 kV-verbinding tussen beide stations beschreven. Het projectboek is te lezen op de speciaal ontwikkelde website van het project.


Gemeentes aan zet

TenneT heeft het projectboek inmiddels aangeboden aan de betrokken gemeenten Schouwen-Duiveland, Bergen op Zoom, Tholen en Steenbergen. De netbeheerder heeft de gemeenten Bergen op Zoom en Schouwen-Duiveland gevraagd om op basis van het projectboek een voorkeurslocatie voor de hoogspanningsstations uit te spreken. Na vaststelling van de stationslocaties, komt automatisch het kabeltracé in beeld. De verwachting is dat die besluitvorming in het najaar van 2021 plaatsvindt. TenneT gaat daarna verder met detailuitwerking. In 2022 starten de ruimtelijke procedures. Op dat moment kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op de plannen. Voor die tijd vinden nog informatiebijeenkomsten voor de omgeving plaats.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu