Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Financial

"TenneT bevindt zich in een comfortabele situatie," stelt Otto Jager in Handelsblatt

"TenneT bevindt zich in een comfortabele situatie." Dit stelt Otto Jager, Chief Financial Officer (CFO), in een interview in Handelsblatt vandaag over de lopende onderhandelingen tussen TenneT en de Nederlandse en Duitse overheid en over de mogelijke participatie van de Duitse staat in TenneT. Onderstaand hebben we het artikel uit Handelsblatt samengevat.

"De gesprekken zijn constructief en we maken goede vorderingen", zegt Otto Jager, Chief Financial Officer (CFO), over de onderhandelingen tussen TenneT, de Duitse en Nederlandse regering over de mogelijke betrokkenheid van de Duitse staat bij TenneT. De partijen zijn sinds mei 2020 in gesprek.  "Het duurt natuurlijk even om een gezamenlijke aanpak te vinden en elkaars doelstellingen en voorwaarden te begrijpen. Maar we zijn nu op dat punt aangekomen", vervolgt Otto Jager. En hij maakt het duidelijk: "Vanuit mijn oogpunt is er een misverstand, vooral in Duitsland. De mensen geloven dat wij dringend behoefte hebben aan nieuw eigen vermogen. Maar dit is absoluut niet het geval. TenneT kan gemakkelijk alle geplande investeringen in Duitsland voor de komende tien jaar financieren.

Eigen vermogen: TenneT heeft tijd en opties

TenneT heeft zo'n goede kredietwaardigheid dat alle investeringen die tot 2030 in Duitsland en Nederland zijn gepland, solide kunnen worden gefinancierd zonder nieuw eigen vermogen. "De enige beperking is dat onze kredietrating met één niveau zou verslechteren," zegt Otto Jager. Vanuit financieringsperspectief is dit echter acceptabel en TenneT zou nog steeds gelijke tred houden met  de andere Duitse transportnetbeheerders.

De wens van het bedrijf is natuurlijk om op het betere ratingniveau te blijven. "We hebben dit ook aan onze investeerders verteld en zullen ons uiterste best doen om dit te bereiken", zegt Otto Jager. Maar het is geen absolute noodzaak. "Dus we zitten in een comfortabele situatie." En Jager vervolgt: "We gaan ervan uit dat we vóór 2023 geen extra eigen vermogen nodig hebben om onze rating op het huidige hoge niveau te houden.

TenneT heeft op dit moment een A-rating. Dit is een van de hoogste waarderingscategorieën die bedrijven kunnen hebben. Dit geeft het bedrijf een betere beoordeling dan de meeste andere netbeheerders. Dit biedt veel ruimte voor het aantrekken van financiering met vreemd vermogen.

Politieke plannen beïnvloeden de investeringsbehoeften na 2030

TenneT investeert de komende tien jaar zo'n 30 tot 35 miljard euro in Duitsland. Dit komt waarschijnlijk overeen met meer dan de helft van de totale investeringen van de transmissienetbeheerders in Duitsland. Deze berekeningen dateert uit het voorjaar van 2020 en sindsdien hebben de regeringen van Duitsland en Nederland hun doelstellingen voor de uitbreiding van hernieuwbare energie omhoog bijgesteld. Als gevolg neemt ook investeringsbehoefte toe voor uitbreiding van het net, vooral op zee. De nieuwe doelstellingen hebben echter vooral betrekking op de periode ná 2030, zodat de investeringsbehoefte voor de uitbreiding van het net vooral na 2030 toeneemt.

Transformatie van het energiesysteem, een Europees project

"We ervaren de steun van het Nederlandse ministerie van Financiën. Dat is al zo sinds we in 2010 Duitsland actief zijn geworden", zegt Otto Jager. De reden hiervoor is dat de transformatie van het energiesysteem wordt gezien als een Europees project en niet stopt bij de nationale grenzen. De transformatie van het energiesysteem kan niet efficiënt worden georganiseerd op nationaal niveau. Als er steeds meer hernieuwbare energie aan het net wordt ingevoed, leidt dit onvermijdelijk tot een grotere volatiliteit. Dit kan veel beter en efficiënter worden beheerd als de netwerken over de nationale grenzen heen worden gepland en geëxploiteerd. "Eigendomsintegratie van zogenoemde transmissiesysteemnetbeheerders over de nationale grenzen heen, maakt het gemakkelijker om innovatie te realiseren en te stimuleren en ideeën en "best practices" uit te wisselen".

Focus op Noordwest-Europa

"De vraag of Duitsland moet deelnemen in de TenneT-holding of in de Duitse TenneT-dochteronderneming, is naar onze mening niet belangrijk", zegt Otto Jager. "We zijn ervan overtuigd dat beide modellen kunnen werken." Het hangt af van de voorwaarden. Belangrijk is dat TenneT haar strategie kan voortzetten. "We willen het bedrijf op een geïntegreerde manier blijven beheren, met de focus op Noordwest-Europa."


Lees het artikel in het Handelsblatt


Dit artikel is om 14.51 aangepast om te verduidelijken dat bovenstaande een samenvatting is van het artikel in Handelsblatt. We betreuren eventuele onduidelijkheid hierover.
Share this: