Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Innovation

Supergeleider kabel in Enschede te kostbaar

Downloads & Contact

Het afgelopen jaar heeft TenneT onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor de aanleg van een 3,4 kilometer lange supergeleidende kabel in Enschede. Hoewel vanuit TenneT al rekening werd gehouden met een hogere prijs dan bij een standaard (110 kV) netinvestering, blijken de kosten voor het systeem hoger dan verwacht. De investeringsverschillen tussen een conventionele kabel en een supergeleider blijken te groot waardoor het project niet door kan gaan. De supergeleider voor dit specifieke project kost ongeveer vier keer meer dan een conventionele kabel.

Doelmatig investeren

Als netbeheerder moet TenneT binnen alle regels en richtlijnen doelmatig investeren in het hoogspanningsnet. Een grote investering zoals de supergeleider betreft een niet-reguliere uitbreidingsinvestering. Omdat TenneT investeert met maatschappelijk geld en de extra kosten die een dergelijk innovatief project vraagt niet vergoed krijgt via de tarieven[i] zijn er grenzen aan wat we kunnen investeren.

Enschede

We begrijpen dat dit een teleurstelling is voor de gemeente Enschede, die in 2016 enthousiast heeft gereageerd op de verkenning van TenneT voor een locatie voor de pilot.
We zullen met de gemeente Enschede in gesprek gaan om het vervolg te bespreken. Om de leveringszekerheid in de regio te versterken zullen we op korte termijn een reguliere 110 kV-kabelverbinding gaan aanleggen.

Toekomst

Op dit moment is de aanleg van een supergeleidende kabel over enkele kilometers te kostbaar. De ontwikkeling gaat echter snel. Naar verwachting worden deze kabels in de toekomst goedkoper. TenneT zal dan zeker opnieuw bekijken of supergeleiding binnen een dan nader te bepalen project kan worden toegepast.

Supergeleidende kabel

De supergeleider is een zogenoemde HTS-kabel wat staat voor High Temperature Superconductivity (HTS). De supergeleider kan tot vijf maal zoveel elektriciteit transporteren als de conventionele kabels met koperen of aluminium geleiders. Bovendien veroorzaakt de supergeleider geen elektromagnetisch veld en geeft deze kabel geen warmte af waardoor deze kabel beduidend minder ruimte inneemt dan een conventionele kabel. Dit maakt dat de supergeleider bij uitstek geschikt is voor een binnenstedelijke aanleg. TenneT wilde een ondergronds supergeleidend hoogspanningssysteem van 3,4 kilometer lengte aanleggen in Enschede. Helaas blijkt dit door de hoge kosten nu niet mogelijk.

 

 

 

[i] De kosten voor TenneT's investeringen komen in aanmerking voor vergoeding via de tarieven voor zover deze kosten doelmatig zijn. De Autoriteit Consument & Markt voert een doelmatigheidsbeoordeling uit op de door TenneT gedane investeringen en bepaalt hoeveel er in rekening mag worden gebracht via de tarieven.

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu