Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Innovation Dutch

Scenario’s voor klimaatneutraal energiesysteem 2050 basis voor toekomstige infrastructuur

Netbeheerders publiceren fase 1 van Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050)

Het jaar 2050 is het jaar waar vrijwel iedereen in de energiewereld naar toe werkt. Dán moeten wij in Nederland, zo is het streven, een klimaatneutrale energievoorziening hebben. De weg daar naar toe is niet zo maar geplaveid en er zijn nog genoeg onzekerheden over het tempo en de impact op de economie en de samenleving. 

TenneT CEO Manon van Beek: "En vooral ook moeten we weten welke infrastructuur nodig zal zijn onder welke omstandigheden. Onze energie-infrastructuur is namelijk cruciaal voor welk energiesysteem we straks ook gaan krijgen."

Reden waarom TenneT en Gasunie met het sluiten van het Klimaatakkoord hebben afgesproken om dat in kaart te gaan brengen. Manon van Beek: "Niet alleen, maar uitdrukkelijk samen met de regionale netbeheerders en in nauwe samenwerking met industrieën, energiebedrijven en andere partijen. Niet in een alles-in-één omvattend plan, maar in een aanpak met een logische opbouw, waarin stap voor stap de bouwstenen voor een duurzaam energiesysteem en de bijbehorende infrastructuur wordt geschetst."

Deze zogenoemde Integrale Infrastructuurverkenning 2030-2050 (II3050) kent drie fases; vandaag presenteren wij in fase 1 vier Klimaat neutrale Energiescenario’s 2050, later volgt in fase 2 voor elk scenario welke benodigde flexibiliteit en infrastructuur tot nodig zal zijn 2050. Voorbeelden van flexibiliteitsmiddelen – die de markt kan ontwikkelen op basis van de vraag - zijn opslag, regelbaar vermogen en conversie, van bijvoorbeeld elektriciteit naar waterstof. En in fase 3 van II3050 worden de ontwikkeling van infrastructuur vastgesteld. Dit omvat in elk geval de zogeheten no regret-maatregelen voor infrastructuur en een routekaart van beslismomenten voor infrastructuurkeuzes. Structurele aanpassingen van de energienetten zijn kostbaar en tijdrovend: tijdige politieke keuzes, vertaald in consistent en samenhangend beleid, dragen sterk bij aan betaalbaarheid en haalbaarheid van de energietransitie.

Belangrijk voor TenneT en de andere netbeheerders is dat wij hiermee een degelijke bijdrage willen leveren aan de maatschappelijke bewustwording over de stapsgewijze én ingrijpende transformatie die ons energiesysteem zal ondergaan. Tijdige keuzes zijn nodig gezien de doorlooptijd voor aanpassingen van de netten. Waar mogelijk en nodig, wordt het net al aangepast: het stijgende aandeel duurzame energie vindt dagelijks zijn weg naar de afnemers dankzij nieuwe of uitgebreide voorzieningen.

"Voor langetermijninvesteringen hebben wij concrete maatschappelijke en politieke keuzes nodig", geeft Manon van Beek aan. "Keuzes die de overheid moet maken. Daarmee kunnen wij blijven bouwen aan het net dat Nederland zich in 2050 wenst, zodat het even robuust, betaalbaar en betrouwbaar blijft als het nu is."

Bekijk hier de Klimaat neutrale Energiescenario's (fase 1 van de II3050);

Zie ook de publicatie van het persbericht van de gezamenlijke netbeheerders;

De Kamerbrief klimaatneutrale energiescenario's 2050;

En de publicaties van het Ministerie van Economische Zaken.

 

Share this: