Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Innovation

Onderzeese groene stroomkabel landt in Eemshaven

Downloads & Contact

Vandaag is de kabel van de onderzeese elektriciteitsverbinding die tussen Nederland en Denemarken wordt gelegd aan land gebracht in Eemshaven. Vanaf het schip Ulisse op de Waddenzee werd de kabel via een eerder geïnstalleerde pijp in de dijk aan land getrokken. Vervolgens zal de kabel worden verbonden aan het converterstation dat 1 kilometer verderop in Eemshaven is gebouwd. Deze zogenoemde COBRAcable wordt gerealiseerd door hoogspanningsnetbeheerder TenneT en haar Deense counterpart Energinet.

Kabelinstallatie

Kabelproducent Prysmian is verantwoordelijk voor de productie en installatie van deze 325 kilometer lange elektriciteitskabel. De elektriciteitskabel heeft een aluminium geleider met doorsnede van 2500 mm2 waarmee in totaal een capaciteit van 700 MW kan worden getransporteerd, op een spanningsniveau van 320 kV gelijkspanning. De diameter van een enkele kabel is 147,3 mm en het gewicht van de elektriciteitskabel in water is 30 kg/m. De kabelverbinding bestaat uit twee gebundelde hoogspanningsgelijkstroomkabels (high Voltage Direct Current - HVDC) die vanaf een speciaal kabellegschip minimaal 1,5 meter in de bodem van de Noordzee wordt gelegd. Midden volgend jaar wordt het laatste kabeldeel van 20 kilometer gelegd in het Nederlands/Duitse Waddenzee gebied. Na een testperiode zal de complete kabelverbinding in het derde kwartaal van 2019 in bedrijf zijn.

Onderzeese elektriciteitskabel

COBRAcable loopt tussen Eemshaven (Nederland), het Duitse deel van de Noordzee en Endrup (Denemarken). De verbinding is uitgevoerd als een hoogspanningsgelijkstroomkabel, omdat er dankzij deze gelijkstroomtechniek weinig verliezen optreden bij elektriciteitstransport over lange afstanden en er dus vrijwel geen stroom verloren gaat.

Converterstation

Twee converterstations op land, één in Nederland en één in Denemarken, zijn nodig om de kabel aan te kunnen sluiten op het Nederlandse, respectievelijk Deense hoogspanningsnet. In de converterstations zal de elektriciteit worden omgezet van gelijkstroom naar wisselstroom en vice versa. De transformator zorgt er vervolgens voor dat de spanning van de converter (320 kV) aangepast wordt aan de spanning van het Nederlandse net (380 kV), zodat dat de 700 megawatt die over de COBRAcable kan worden getransporteerd probleemloos wordt omgezet en aangesloten kan worden op de hoogspanningsnetten in Denemarken (400 kV) en in Nederland (380 kV).

Groene kabel

De aanleg van de COBRAcable speelt een belangrijke rol in de verwezenlijking van de Nederlandse en Europese doelstellingen voor verduurzaming. De COBRAcable zorgt voor een betere uitwisseling van duurzaam opgewekte energie, een reductie van de CO2 uitstoot, een meer geïntegreerde Europese energiemarkt en daardoor een dempend effect op de elektriciteitsprijzen in Nederland en Europa. Daarnaast draagt de COBRAcable bij aan de netstabiliteit in Nederland en Denemarken en verdient de kabel zichzelf meer dan terug, doordat de transportcapaciteit wordt geveild. 

Overige onderzeese elektriciteitskabels

De COBRAcable is niet de eerste onderzeese elektriciteitsverbinding die TenneT aanlegt. In 2008 realiseerde TenneT de NorNed-kabel tussen Nederland en Noorwegen (capaciteit: 700 MW, lengte: 580 km) en in 2011 de BritNed-kabel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk (capaciteit: 1.000 MW, lengte: 260 km). Naast de nieuwe COBRAcable is TenneT momenteel bezig met de aanleg van NordLink. Deze onderzeese kabel tussen Duitsland en Noorwegen krijgt een capaciteit van 1.400 MW en zal naar verwachting in 2020 gereed zijn.

Facts & figures COBRAcable

  • Capaciteit 700 MW bij ± 320 kV (DC)
  • Totale lengte: ca. 325 kilometer

Aan land

  • In Nederland: 1 kilometer landkabel
  • In Denemarken: 25 kilometer landkabel

Op zee

  • 300 kilometer
Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu