Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Dutch

Onderwaterrobot legt met succes kabels door de Rotterdamse Maasmond voor de aansluiting van windparken Hollandse Kust (zuid)

Downloads & Contact

Ten noorden van de Maasvlakte ontwikkelt TenneT het offshore net Hollandse Kust (zuid) voor de aansluiting van nieuwe windparken. Vier offshore kabels worden ingegraven in de bodem van de Noordzee. Voor de eerste tien kilometer van het offshore kabeltracé zullen deze kabels 5,5 meter in de zeebodem worden afgezonken om de drukke Rotterdamse "Maasmond" te kruisen. De eerste twee kabels zijn al in september 2020 geïnstalleerd. De onderwaterrobot 'Deep Dig-It' is dinsdag met succes de Rotterdamse Maasmond overgestoken met de derde kabel en is nu op weg naar het onlangs geïnstalleerde onderstel van het stopcontact op zee (Beta jacket) in het windgebied Hollandse Kust (zuid).

 

Voorbereidingen afgerond

Het consortium Van Oord - Hellenic Cables is bezig met de installatie van de twee kabels naar het Beta-platform. De interlinking kabel, die de twee offshore platformen met elkaar verbindt, was al eerder succesvol geïnstalleerd bij de Alpha en Beta jackets. De voorbereidende werkzaamheden werden in de afgelopen dagen afgerond. De kabel die aan het Beta jacket zal worden geïnstalleerd, is aan land getrokken naar het nieuwe onshore hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Nu gaat de consortiumcombinatie de kabel met een totale lengte van 34 kilometer naar het windgebied Hollandse Kust (zuid) aanleggen. Speciaal voor dit project ontwikkelde Van Oord de Deep Dig-It, een gigantische, op afstand bestuurbare onderwatersleuvengraver.

Kabels aanleggen

Van Oord's Deep Dig-It is een Tracked Remotely Operated Vehicle (TROV) dat onbemand over de zeebodem rijdt en een diepe sleuf maakt voor de kabels door de zeebodem vloeibaar te maken. Tegelijkertijd legt deze onderzeese sleuvengraver de kabels in de sleuf en sluit deze af. De Beta-kabels wegen ongeveer 100 kilogram per meter en bestaan uit drie kernen. Deze kernen zijn gemaakt van aluminium en de kabel heeft een diameter van 30 centimeter. Beide kabels werden op spoelen geladen in het kabelschip 'Living Stone'. Dit kabelschip vaart op vloeibaar gas (LNG), wat de uitstoot vermindert. De installatie van het 34 kilometer lange kabeltracé zal ongeveer vier weken in beslag nemen en naar verwachting medio september zijn voltooid.  
Aan het eind van dit jaar zal de topside, het transformatorstation (stopcontact) zelf, op de Alpha-mantel worden gehesen. De topside van het Beta jacket zal naar verwachting begin volgend jaar volgen. Zodra de topsides op de jackets zijn gehesen, zullen de laatste systemen worden aangesloten, getest en in bedrijf genomen worden. De kabels van de windturbines zullen dan worden aangesloten op het hoogspanningsstation op land en naar verwachting zal het windpark in 2023 volledig operationeel zijn.

Hollandse Kust (zuid)

De netaansluiting voor Hollandse Kust (zuid) bevindt zich 22 kilometer uit de kust van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het bestaat uit twee transformatorstations op zee, elk met twee 220 kV wisselstroomkabels. Via deze kabels wordt de duurzaam opgewekte elektriciteit naar land getransporteerd. TenneT heeft een nieuw 380 kV hoogspanningsstation gebouwd en breidt het hoogspanningsstation 'Maasvlakte 380 kV' uit. Vanuit dit hoogspanningsstation wordt de windenergie op zee ingevoerd in de Randstad 380 kV-ring Zuid van TenneT. De windenergie gaat via het landelijke hoogspanningsnet naar de elektriciteitsverbruikers in het land.

Aansluiting offshore windenergie tot 2030

In de periode tot en met 2023 realiseert TenneT 3,5 GW aan offshore netaansluitingen voor windparken op zee. Voor deze windparken gebruikt TenneT vijf keer hetzelfde type 700 MW transformatorplatform dat dicht bij een windpark staat en vijf keer hetzelfde type 220kV kabelverbinding naar de kust. Door deze standaardisatie kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en goedkoper bouwen. Volgens de routekaart Wind op Zee zal tussen 2024 en 2030 nog eens 6,1 GW aan offshore windparken worden ontwikkeld. Dit betreft de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), TenneT zet voor de eerste twee gebieden weer in op drie gestandaardiseerde 700 MW platforms (2,1 GW). Voor een efficiënte aansluiting van de verder in de Noordzee gelegen windenergiegebieden, zoals IJmuiden Ver (4 GW), zijn andere technieken nodig op basis van gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Voor IJmuiden Ver zullen ten minste twee offshore-verbindingen van elk 2 GW worden ontwikkeld. Daarnaast wordt een derde verbinding van 2 GW voor IJmuiden Ver bestudeerd, parallel aan de andere IJmuiden Ver-projecten.

Offshore netaansluitingen Duitsland

In het Duitse deel van de Noordzee heeft TenneT de 2020-doelstelling van de Duitse overheid al een jaar eerder overtroffen en in Duitsland is nu 7,1 GW wind op zee in bedrijf. Tot 2030 zal TenneT's offshore netaansluitingscapaciteit in Duitsland worden uitgebreid tot ongeveer 17 GW.

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu