Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate

Offshore project Borssele Beta klaar om windstroom aan land te brengen

Borssele Beta, TenneT' s hoogspanningsverbinding voor de offshore windparken Borssele III, IV en V is klaar voor gebruik. Een maand eerder dan gepland kunnen  Blauwwind (Borssele III & IV) en Two Towers (Borssele V) de windturbines aansluiten op het hoogspanningsnet. Hiermee heeft TenneT het volledige Borssele project binnen planning en budget gerealiseerd. 

TenneT heeft de 'Grid Readiness' certificering van DNV GL ontvangen voor Borssele Beta. Dit houdt in dat de offshore netaansluiting volledig voldoet aan de voorwaarden uit het zogenoemde Ontwikkelkader windenergie op zee. Marco Kuijpers, directeur van TenneT' s offshore activiteiten: "We zijn er trots op dat het tweede deel van de Borssele hoogspanningsverbinding nu al klaar is en binnen budget is gerealiseerd. Ondanks alle Covid-19 uitdagingen zijn we erin geslaagd het werk door te laten gaan. Dat is een grote prestatie van alle betrokken contractpartijen."  

Belangrijke stap voor energietransitie
De capaciteit van de Borssele III, IV en V windparken is 700 Megawatt (MW). Dit is gelijk aan het  elektriciteitsgebruik van ongeveer 1 miljoen huishoudens. De opgewekte stroom van de windturbines wordt in een transformatorstation ("stopcontact") op zee verzameld. De spanning wordt omgezet van 66kV naar 220kV. Dan wordt de stroom getransporteerd naar land via kabels in de zeebodem. Bij Borssele komt de stroom aan land op een transformatorstation waar het wordt omgezet naar 380kV. Daar wordt de stroom op het  hoogspanningsnet gezet. TenneT investeert in de verzwaring van het 150kV-net in Zeeland en de 380kV-verbinding tussen de hoogspanningsstations Borssele en Rilland om ook in de toekomst alle duurzame stroom te kunnen transporteren.

figuur schematische weergave net op zee

Windenergie op zee tot 2023
TenneT realiseert tot en met 2023 3.500 MW aan offshore netverbindingen voor windparken op zee. Met de oplevering van Borssele Alpha en Beta is de eerste 1.400 MW gerealiseerd. Daarna volgen Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta en Hollandse Kust (noord). TenneT gebruikt voor deze windparken vijf keer hetzelfde type 700 MW transformatorplatform, dat dichtbij een windpark staat en vijf keer dezelfde soort 220kV kabelverbinding naar de kust. Met deze standaardisatie kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en goedkoper bouwen.

Programma Net op Zee 2024-2030
Van 2024 tot en met 2030 zal er volgens de vervolg Routekaart Wind op Zee nog eens 6.1 GW (6.100 MW) aan windparken op zee bij komen. Het gaat dan om de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. Voor de eerste twee maakt TenneT opnieuw gebruik van drie gestandaardiseerde 700 MW platforms (2.1 GW). Voor het efficiënt aansluiten van de windenergiegebieden verder weg op de Noordzee, zoals IJmuiden Ver (4 GW), zijn er deels andere technieken nodig op basis van gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Voor IJmuiden Ver komen er twee offshore converterstations van elk 2 GW, een unicum in de offshore windindustrie.

Offshore netaansluitingen Duitsland
In het Duitse deel van de Noordzee overtreft de aansluitcapaciteit van TenneT al de doelstelling van de Duitse regering voor het jaar 2020. Voor de Noordzee en de Oostzee samen is de doelstelling op 6.5 gigawatt vastgesteld en heeft TenneT in de Noordzee alleen al 7,1 GW gerealiseerd. Tot 2030 wordt de capaciteit van offshore-netaansluitingen van TenneT in Duitsland verhoogd tot ongeveer 17 GW.

Share this: