Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate

Oekraïnse en Moldavische elektriciteitsnetten gekoppeld aan het Europese hoogspanningsnet

Downloads & Contact

De Europese organisatie van transmissiesysteembeheerders voor elektriciteit (ENTSO-E) heeft   het groene licht gegeven voor ondersteuning van het elektriciteitssysteem in Oekraïne en Moldavië. De ENTSO-E, waar ook TenneT lid van is, heeft na een uitgebreide veiligheids- en stabiliteitsanalyses besloten dat de het Oekraïnse en Moldavische hoogspanningssysteem gekoppeld kunnenan worden aan de zogenoemde ‘synchrone’ continentaal Europese elektriciteitsnetten. 

Kijk op de ENTSO-E website voor meer informatie: https://www.entsoe.eu/news/2022/03/16/continental-europe-successful-synchronisation-with-ukraine-and-moldova-power-systems/

TenneT ondersteunt dit initiatief volledig en benadrukt het belang van een onafhankelijke, zekere en stabiele levering van elektriciteit in Oekraïne, Europa en daarmee ook de landen waar TenneT zelf actief is, Nederland en Duitsland.

Kritieke infrastructuur, in dit geval ons elektriciteitssysteem, heeft een enorme maatschappelijke waarde, nog meer in deze tijden van conflict in Europa. Leveringszekerheid van de elektriciteitsvoorziening is cruciaal voor onze samenleving. Voor alle duidelijkheid: wij zetten ons volledig in om die continuïteit van de energievoorziening te waarborgen, dat hebben wij in het verleden gedaan en dat zullen wij ook in de toekomst zeker blijven doen. Tegen de achtergrond van de huidige Russische agressie in Oekraïne zijn wij ook vastbesloten onze regeringen te steunen bij het zo spoedig mogelijk geleidelijk afschaffen van fossiele brandstoffen en het opvoeren van het aandeel van hernieuwbare energiebronnen. Zo heeft Duitsland aangekondigd de komende jaren 200 miljard euro te willen investeren om de energievoorziening onafhankelijker te maken van olie en gas. Ook Nederland is bezig met de omschakeling naar een grotendeels duurzaam energiesysteem. 

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu