Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch

Nieuw portaal GOPACS biedt gemak grootzakelijke verbruikers

Downloads & Contact

GOPACS heeft een nieuw digitaal portaal toegevoegd aan het platform waarin zakelijke grootverbruikers en stroomproducenten die zich bevinden in een congestiegebied, hun flexibel vermogen aan elektriciteit kunnen aanbieden. Bij een voorzien capaciteitstekort stuurt GOPACS gebruikers van dit congestiemanagementportaal een uitnodiging. Bij congestie is de vraag naar transport groter dan de beschikbare transportcapaciteit van het elektriciteitsnet. 

GOPACS is een initiatief van de netbeheerders Stedin, Liander, Enexis Netbeheer, Westland Infra, Enduris, Rendo, Coteq en TenneT. Het online platform is bedoeld om congestie in het elektriciteitsnet te verminderen waarbij gebruik gemaakt wordt van flexbiedingen op bestaande energiehandelsplatforms. Met het nieuwe loket is het voor elektriciteitsverbruikers en -opwekkers makkelijker om hun bijdrage te leveren aan het oplossen van congestie door tijdelijk meer of juist minder elektriciteit af te nemen of te produceren. GOPACS wil met dit portaal dan ook zakelijke grootverbruikers zonder drempels toegang bieden tot de congestiemarkt.

 

Op dit moment bieden deelnemers hun beschikbare flexibiliteit aan op het handelsplatform ETPA (Energy Trading Platform Amsterdam). Bij verzoeken van GOPACS kunnen marktpartijen daar hun orders plaatsen. GOPACS controleert vervolgens of een combinatie van op- en afregelbiedingen uitkomst biedt om het tekort aan transportvermogen (congestie) in het elektriciteitsnet op te lossen. Er zijn namelijk tegenorders nodig buiten het congestiegebied om de balans in het net op nationaal niveau te handhaven. De netbeheerder met het congestieprobleem betaalt het verschil in vraag- en aanbodprijs, de spread, zodat de biedingen worden geactiveerd en congestie wordt voorkomen. Dat is de prijs die zij betalen om congestie in het elektriciteitsnet te verminderen.

 

Makkelijke en snelle toegang

GOPACS biedt met het nieuwe congestiemanagementportaal een extra loket  dat een makkelijke en snelle toegang geeft aan zakelijke verbruikers die niet al op energiebeurzen handelen, maar wel hun beschikbare flexibiliteit willen of moeten aanbieden tegen een vergoeding als de netbeheerder hen hierom vraagt, omdat ze in een gebied zitten waar congestiemanagement wordt toegepast. GOPACS neemt hen de administratieve rompslomp uit handen en zorgt voor het aanbieden, afwikkelen en afrekenen van flexibel vermogen via het handelsplatform. De reguliere handel van flexibel vermogen op handelsplatforms blijft uiteraard gewoon bestaan.

 

De vraag naar flexibel vermogen neemt toe

De vraag naar flexibel elektrisch vermogen groeit sterk, naarmate het energiesysteem in de energietransitie verder wordt omgevormd tot een duurzame keten. Elektrificatie van transporten, van verwarming en industriële processen, gecombineerd met een sterke toename van decentrale opwek van elektriciteit met zon en wind, vraagt transportcapaciteit waar het elektriciteitsnet oorspronkelijk niet voor ontworpen is. Door de productie of het verbruik van elektriciteit flexibel aan te passen kan de bestaande capaciteit van het net toch optimaal worden benut en congestie worden voorkomen.

 

GOPACS – sinds 2019 flink gegroeid

GOPACS is in 2019 opgericht met het doel tekorten aan transportcapaciteit in het elektriciteitsnet op te lossen en zo een bijdrage te leveren aan een betrouwbaar en betaalbaar Nederlands elektriciteitsnet. Inmiddels is GOPACS gegroeid naar meer dan 410 actieve netaansluitingen en heeft het in 2020 zo'n 1.600 afroepen en 54.000 MWh aan spreads gekocht. GOPACS is een gezamenlijk initiatief van netbeheerders TenneT, Stedin, Liander, Enexis Netbeheer, Westland Infra, Enduris, Rendo en Coteq. GOPACS werkt samen met het intraday marktplatform van ETPA en is momenteel in gesprek met andere handelsplatforms voor aansluiting op GOPACS. Voor meer informatie, zie gopacs.eu

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu