Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate

Nieuw jacket voor stopcontact op zee Hollandse Kust (zuid) geïnstalleerd

Downloads & Contact

De tweede onderbouw (jacket) van TenneT's stopcontact op zee voor het windpark Hollandse Kust (zuid) is gearriveerd op zijn eindbestemming, zo'n 22 kilometer voor de kust van Den Haag en daar geïnstalleerd. Het zwaargewicht van 2852 ton is in opdracht van hoofdaannemer Petrofac door een speciaal hijsschip (de Sleipnir) van het Nederlandse Heerema op de bodem van de Noordzee geplaatst. Eind mei vertrok het jacket vanaf de werf in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het is gebouwd. Het jacket is het fundament waar het transformatorplatform op wordt geplaatst. In 2022 zijn de aansluitingen voor de windparken gereed voor gebruik.

Fundament

Het jacket is 50 meter lang, 34 meter breed en 44 meter hoog en is met zes palen met een gewicht van elk 162,5 ton in de zeebodem verankerd. De 57,7 meter lange palen zijn 46,5 meter de zeebodem ingeheid. Vervolgens is het jacket aan de palen bevestigd. Dit geheel vormt samen het fundament voor het transformatorstation voor het windpark Hollandse Kust (zuid). Er worden twee transformatorplatforms met een capaciteit van elk 700 MW gebouwd. Het eerste jacket voor windpark Hollande Kust (zuid) werd in september vorig jaar al op de Noordzee geïnstalleerd. Het windpark wordt door Vattenfall en mede-eigenaar BASF ontwikkeld.

Eind dit jaar wordt de bovenbouw, het transformatorstation zelf, op het eerste jacket gehesen. De bovenbouw van het tweede jacket volgt naar verwachting begin volgend jaar. Zodra de platforms op het jacket zijn gehesen, worden de laatste systemen aangesloten, getest en in gebruik genomen. Daarna worden de kabels van de windturbines aangesloten en is het windpark naar verwachting in 2023 volledig operationeel.

Mijlpaal

De installatie van het tweede jacket is een belangrijke mijlpaal voor TenneT. "Het afgelopen jaar kenmerkte zich door onzekerheid en uitdagingen door de COVID-pandemie. Niet alleen voor TenneT, ook voor onze aannemers en toeleveranciers. Toch zijn we er samen in geslaagd deze prestatie neer te zetten. Daar mogen we trots op zijn," aldus Marco Kuijpers, directeur Offshore projecten bij TenneT.

Hollandse Kust (zuid)

De netaansluiting voor Hollandse Kust (zuid) ligt 22 kilometer uit de kust van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het bestaat uit twee transformatorplatformen op zee met elk twee 220 kV wisselstroom kabels. Via deze kabels wordt de duurzaam opgewekte stroom naar land gebracht. Daar heeft TenneT een nieuw transformatorstation gebouwd en breidt de netbeheerder hoogspanningsstation ‘Maasvlakte 380 kV’ uit. Vanuit dit hoogspanningsstation wordt de windenergie van zee ingevoed op de Randstad 380 kV- Zuidring van TenneT. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de stroomgebruikers in het land.

Windenergie op zee tot 2023

TenneT realiseert tot en met 2023 3,5GW aan offshore netverbindingen voor windparken op zee. Met de oplevering van Borssele Alpha en Beta in 2020 is de eerste 1,4GW gerealiseerd. Daarna volgen Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta en Hollandse Kust (noord). TenneT gebruikt voor deze windparken vijf keer hetzelfde type 700MW transformatorplatform, dat dichtbij een windpark staat en vijf keer dezelfde soort 220kV kabelverbinding naar de kust. Met deze standaardisatie kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en goedkoper bouwen.

Programma Net op Zee 2024-2030

Van 2024 tot en met 2030 wordt volgens de vervolg Routekaart Wind op Zee nog eens 6.1GW aan windparken op zee ontwikkeld. Het gaat dan om de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. Voor de eerste twee gebieden maakt TenneT opnieuw gebruik van drie gestandaardiseerde 700MW platforms (2.1GW). Voor het efficiënt aansluiten van de windenergiegebieden verder weg op de Noordzee, zoals IJmuiden Ver (4GW), zijn er andere technieken nodig op basis van gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Voor IJmuiden Ver worden er minimaal twee offshore verbindingen van elk 2GW ontwikkeld. Daarnaast wordt voor IJmuiden Ver een derde 2GW verbinding onderzocht, parallel aan de andere IJmuiden Ver projecten.

Offshore netaansluitingen Duitsland

In het Duitse deel van de Noordzee heeft TenneT alleen al de 2020-doelstelling van de Duitse regering al een jaar eerder overtroffen en is nu 7,1GW in bedrijf. Tot 2030 wordt de capaciteit van offshore-netaansluitingen van TenneT in Duitsland verhoogd tot ongeveer 17GW.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu