Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Innovation

Netbalancering met tuinders, elektrische boilers en autobatterijen in pilot mogelijk gemaakt door TenneT's mobiele netwerk

Downloads & Contact

TenneT onderzoekt of het mogelijk is met decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen deel te nemen aan de markt voor balans tussen vraag en aanbod op het Nederlandse hoogspanningsnet. Dit is de markt voor zogenoemd aFRR (automatic Frequency Restoration Reserve), ook bekend als regelvermogen. In de pilot voor aFRR is voor het eerst succesvol een nieuw type dataverbinding gebruikt: de datacommunicatie tussen marktpartijen en TenneT (over activatie en metingen) vond plaats op TenneT's mobiel netwerk. Hiermee is een grote barrière weggenomen voor de levering van aFRR door (nieuwe) Balancing Services Providers (BSPs)

De aFRR-levering door Enova – een van de partijen die deelnemen aan de aFRR pilot – heeft aangetoond dat via TenneT's mobiele netwerk de benodigde informatie op een juiste manier met TenneT kan worden uitgewisseld. Spoedig zullen de pilotpartijen Sympower en Next Kraftwerke ook volgen.

Energiemanager Arjan van der Spek van het Tuinbouwcluster Bergschenhoek: “Mooi stuk samenwerking tussen TenneT en Enova waarmee de Nederlandse glastuinbouw een positieve bijdrage kan gaan leveren aan het in balans houden van het elektriciteitsnet. Schijnt ook dat wij er financieel beter van gaan worden, dus laat maar komen!”

Evaluatie

De komende maanden zal TenneT de prestatie van zijn mobiele netwerk monitoren en evalueren. Bij een succesvolle evaluatie zal TenneT de dataverbinding zo snel mogelijk beschikbaar stellen voor alle BSP's die interesse hebben hiervan gebruik te maken voor het leveren van aFRR.

Actievere rol consumenten

De energiemarkt verandert. De urgentie van duurzaamheid en energieonafhankelijkheid zorgt voor een grote groei van (decentrale) opwek van duurzame energie. Ook spelen consumenten een steeds actievere rol door als prosumers zelf elektriciteit op te wekken. Dus het systeem verandert van een demand-driven met  centrale productie naar een meer supply-driven systeem met decentrale opwek.

TenneT koopt Ancillary Services in om de netbalans te handhaven en is hiervoor nu nog afhankelijk van grote productie-eenheden. Omdat grootschalige opwek mogelijk in de toekomst niet meer beschikbaar is, moet TenneT die ook in kunnen kopen van kleinschalig decentrale opwek en groot- en kleinschalige demand response.

TenneT onderzoekt hoe het bedrijf deze ontwikkelingen kan faciliteren. Nieuwe marktpartijen willen de Ancillary Services markt als Balancing Service Providers (BSPs) bedienen. Echter de productspecificaties zijn een barrière voor de nieuwe toetreders, bijvoorbeeld de specificaties die te maken hebben met de datacommunicatie via leased lines. 

Mobiel netwerk

Voor aFRR levering is een realtime dataconnectie noodzakelijk met een maximale vertraging van vier seconden (in de toekomst één seconde). De enige veilige en betrouwbare optie was tot nog toe de "leased line". Voor grootschalige productie-eenheden  geen probleem aangezien die vaak toch al een leased line connectie met TenneT hebben voor andere doeleinden. Echter voor nieuwe BSPs, met name wanneer die geen directe koppeling hebben met het TenneT hoogspanningsnet, is het aanschaffen van een leased line een grote drempel om toe te treden tot de aFRR markt. Met de toegang van het mobiel netwerk is deze drempel  verlaagd.

Over balans en regelvermogen

Eén van de wettelijke taken van TenneT is de balanshandhaving van het gehele Nederlandse elektriciteitsnet. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit moeten altijd in evenwicht zijn. TenneT realiseert dit door het afroepen van verschillende balansproducten, zoals FCR, aFRR en mFRR. Dit zijn voor de gehele EU gestandaardiseerde productnamen.

FCR wordt gebruikt om frequentieverstoringen in het gehele (internationaal) gekoppelde hoogspanningsnet te stabiliseren, ongeacht de oorzaak en locatie van de verstoringen. Voor het real-time handhaven van de Nederlandse vermogensbalans activeert TenneT vooral regelvermogen (aFRR) en reservevermogen (mFRRsa) die door marktpartijen aan TenneT zijn aangeboden. Dit ter opvang van bijvoorbeeld een uitgevallen centrale of een verkeerde verwachting van de hoeveelheid wind-of zonne-energie binnen Nederland.

Het inzetten van alternatieve bronnen in de aFRR-markt is met de huidige specificaties en communicatietechnologie nog niet altijd mogelijk. Het doel van TenneT voor deze pilots is dan ook het onderzoeken en waar mogelijk reduceren van de barrières om regelvermogen op basis van decentraal (duurzaam) elektrisch vermogen aan te bieden. Hiermee wil TenneT borgen dat er ook in de toekomst voldoende leveranciers en flexibel vermogen zijn voor het balanceren van vraag en aanbod in Nederland. 

Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu