Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Innovation Dutch

Nederland en Denemarken verkennen samen mogelijkheden voor offshore energiehub

Downloads & Contact

Nederland en Denemarken hebben een intentieovereenkomst getekend waarin zij afspreken nader onderzoek te laten doen door TenneT, Gasunie en Energinet naar een gezamenlijke energiehub op de Noordzee. 

"Denemarken is een belangrijke partner voor Nederland als het gaat om klimaat en energie. Beide landen zijn ambitieus op het gebied van CO2-reductie. Denemarken en Nederland zijn buurlanden op de Noordzee en zijn zowel letterlijk, via de Cobrakabel voor het transport van elektriciteit, als figuurlijk, door de gedeelde inzet en ambities voor windenergie op zee, met elkaar verbonden" aldus minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). Het is duidelijk dat er voor Nederland voordelen aan een nauwere samenwerking met Denemarken kunnen zitten. Kansen liggen onder andere in het vergroten van de interconnectiecapaciteit ten behoeve van de leveringszekerheid, mogelijke synergie met onze nationale plannen voor offshore infrastructuur ten noorden van Nederland en eventuele kansen op het gebied van waterstof in de regio Groningen/Eemshaven. 

In juni 2020 heeft minister Wiebes een Memorandum of Understanding (MoU) met de Deense minister JØrgensen van Klimaat, Energie en Nutsbedrijven ondertekend waarin verschillende thema’s aangaande energiebeleid zijn geïdentificeerd waarbij we graag nauw samenwerken. Een belangrijk thema is samenwerking op het gebied van offshore energie-hubs in de Noordzee. Dergelijke ‘hubs’ zijn aanlandmogelijkheden in zee (via een kunstmatig zandeiland, een platform, of een andere fysieke vorm) voor offshore windparken, waarbij vanaf deze ‘centrale’ hubs de energie in de vorm van elektronen of zelfs, na elektrolyse, in de vorm van (waterstof)moleculen naar verschillende landen getransporteerd kan worden.

Manon van Beek, CEO TenneT reageert: " Energie zal meer en meer een cross-border business worden en samenwerking over de grenzen van organisaties en landen heen is de sleutel tot een succesvolle energietransitie. In deze context realiseren we nu al cross-border offshore projecten en er liggen nog veel meer kansen in het verschiet. Offshore wind wordt ongetwijfeld het nieuwe powerhouse van Noord-West Europa, een regio die perfect verbonden is via de Noordzee. En het zal alleen in een Europese context zijn dat we optimaal gebruik kunnen en zullen maken van elke elektron die op zee wordt opgewekt. Intensieve samenwerking tussen TSO's, overheden en andere betrokken instanties - over de grenzen heen - moet de regel zijn om uiteindelijk tot een Europees duurzaam energiesysteem te komen."

Ulco Vermeulen, Raad van Bestuur Gasunie: “Grootschalige productie van windenergie op de Noordzee is de basis voor de verduurzaming van het gehele energiesysteem. Intensieve samenwerking tussen bedrijven die infrastructuur voor elektriciteit en gas ontwikkelen uit verschillende landen rond de Noordzee is hierbij cruciaal. Zo komen we tot een nieuw duurzaam energiesysteem met een zo gunstig mogelijk kostenniveau. Deze MoU is hiervoor een nuttige stap. De energiehub(s) op de Noordzee zullen een  belangrijke katalysator voor de verdere ontwikkeling zijn. Het is een compliment dat zowel TenneT, Gasunie als Energinet het vertrouwen van de Nederlandse overheid hebben om hieraan bij te dragen als kennisleiders.”

Afgesproken is dat er  aanvullende analyses uitgevoerd worden door TenneT , Energinet en Gasunie over de gezamenlijke ontwikkeling van een energiehub in de Noordzee voor het aansluiten van offshore windparken. Op basis van die analyses moet vóór 2022 door Nederland en Denemarken een beslissing genomen worden of het voortzetten van deze samenwerking opportuun is. Tennet, Energinet en Gasunie zijn ook al partners in het North Sea Wind Power Hub consortium. Dit consortium is jaren bezig met conceptontwikkeling en onderzoek naar kunstmatige eilanden op zee waarop meerdere grote transformatorstations kunnen komen om offshore windparken aan te sluiten.

Lees meer op www.northseawindpowerhub.eu

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu