Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch CSR

Naar een Nationaal Platform Energie en Omgeving

Downloads & Contact

Meer dan twintig bedrijven in de energiesector onderzoeken in overleg met het ministerie van Economische Zaken de mogelijkheid voor het oprichten van een kennisplatform om omwonenden beter te betrekken bij energieprojecten in het “Nationaal Platform Energie en Omgeving” (NPEO). Dit platform moet bijdragen aan de kennisuitwisseling over omgevingsmanagement ter ondersteuning aan de energietransitie.

Nederland op weg naar een CO2-arme energievoorziening

In Nederland werken overheden, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan de energietransitie. De doelstellingen liegen er niet om: In 2023 moet 16% van onze energie duurzaam geproduceerd worden. Daarnaast is afgesproken de CO2 uitstoot voor 2030 met 40% en in 2050 met 80-95 % terug te dringen op Europees niveau.

Om de energietransitie succesvol te realiseren hebben sector, overheid en maatschappelijke organisaties niet alleen elkaar nodig, maar juist ook de burgers en bedrijven in de omgeving waar de energietransitie plaatsvindt. Het is daarvoor van belang samen te werken met elkaar én met de omgeving om de energietransitie te doen slagen. Door bijvoorbeeld omwonenden vooraf mee te laten denken over een energieproject. Ben Voorhorst, COO van TenneT: “Het betrekken van belanghebbenden in de omgeving, op een moment dat er nog iets te kiezen valt, is cruciaal voor het slagen van de energietransitie. Dit is geen kwestie van een paar mensen het veld in sturen voor een goed gesprek, het vereist dat organisaties in de energiesector anders gaan werken.”

Visie op omgevingsmanagement

De ministers van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben onlangs een visie op omgevingsmanagement voor energieprojecten aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze visie is afgelopen week besproken met een brede vertegenwoordiging van de energiesector. Tijdens deze bijeenkomst spraken de vertegenwoordigers* brede steun uit voor de visie

Minister Kamp: ““De overgang naar duurzame energie is onomkeerbaar, daar wordt in heel Nederland nu hard aan gewerkt. Dit heeft een grote impact op de leefomgeving van ons allemaal. Het is daarom van groot belang dat energiebedrijven de omgeving in een vroegtijdig stadium betrekt bij nieuwe projecten. Ik omarm het initiatief uit de sector om hier actief mee aan de slag te gaan en daarbij ervaringen uit te wisselen. Alleen samen met alle betrokken partijen kan de energietransitie slagen.”

De komende periode werkt de sector in overleg met het ministerie van Economische Zaken, decentrale overheden en maatschappelijke partijen een plan uit om het kennisplatform verder vorm te geven.

Lijst vertegenwoordigers:

 • Alliander
 • Duurzame energiekoepel/NVDE
 • EBN
 • Eneco Solar Bio en Hydro
 • Energie Nederland
 • Enexis
 • ENGIE
 • Eon
 • Essent/RWE
 • Gasunie
 • NAM
 • Netbeheer Nederland
 • Nogepa
 • NV NUON Energy
 • NWEA
 • Raedthuys
 • Stedin
 • TenneT
 • Tulip Oil
 • Vermillion
 • Visser & Smit Hanab
 • Warmtebedrijf Infra NV
 • Windunie
 • Yard Energy
Share this:

Wilt u meer weten?

Jeroen Brouwers

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

press@tennet.eu