Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Innovation Dutch

Innovatie-primeur bij verkabeling hoogspanningslijnen in Leidsche Rijn

Downloads & Contact

In het zuiden van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn, naast de buurt Rijnvliet en bedrijventerrein Strijkviertel, is TenneT gestart met het onder de grond brengen van hoogspanningslijnen. Voor het eerst in de Benelux, worden hierbij 150 kV-kabels onder de grond gebracht door middel van de Watucab-methode. Dit is een innovatieve techniek, waarbij waterkracht wordt gebruikt om de kabels door de mantelbuizen te persen. Voor TenneT is dit een belangrijke pilot. Als deze innovatieve methode in Leidsche Rijn succesvol blijkt, is de kans groot dat deze techniek ook bij andere TenneT-projecten wordt ingezet.

Opdrachtgever van de verkabeling is de gemeente Utrecht, die hier ruimte wil geven aan de leefbaarheid van de woonwijk Rijnvliet en aan een nieuw te bouwen bedrijventerrein. Wat het project bijzonder maakt, is dat op een relatief kort tracé van 1,5 kilometer veel verschillende werkzaamheden plaatsvinden, én er een nieuwe Watucab-techniek wordt toegepast.
Zo vinden er twee gestuurde boringen plaats, aanleg in open ontgravingen, er wordt een nieuwe mast inclusief opstijgpunt gerealiseerd en er worden maar liefst zeven mantelbuizen per boorstreng  ingetrokken. TenneT werkt bij dit project samen met drie aannemers: Heijmans, Spie en Prysmian.

Watucab primeur

Bij één van de gestuurde boringen past Heijmans op 14 tot en met 16 juni de Watucab-techniek toe van Plumettaz om de 150 kV-kabels in de mantelbuizen aan te leggen. Deze techniek is bij het ondergronds brengen van 150 kV-kabels nog niet eerder in de Benelux toegepast. Met de Watucab-techniek worden de kabels niet (zoals gebruikelijk) met een lier door de mantelbuizen getrokken, maar door middel van water door de mantelbuizen geperst. Watucab is een afkorting van 'water tube cable'. Heijmans werkt bij deze pilot samen met HMS Machines – Infrarent, die de techniek beschikbaar stelt en een training on the job geeft.

De voordelen van Watucab

Erik van der Sluis (projectleider TenneT) is er trots op dat de innovatieve techniek in zijn project voor het eerst in de Benelux wordt toegepast bij 150 kV-kabels. Hij legt uit wat de voordelen zijn: "Bij Watucab kun je de kabels over grotere lengtes in mantelbuizen aanleggen, dan wanneer je de kabels intrekt door middel van lieren. Verder staat er bij deze techniek minder kracht op de kabels, waardoor de kabels een stuk minder slijten dan bij het gewone intrekken. Ook is er slechts aan één kant van de kabel ruimte nodig voor de werkzaamheden, in plaats van aan beide zijden." Als deze pilot een succes wordt, is de kans groot dat de Watucab-techniek ook bij andere TenneT-projecten wordt ingezet.
Ook Joost Donkers (projectleider Heijmans) is enthousiast over de pilot: "Het inzetten van de Watucab-methode is een mooi voorbeeld van het verslimmen van onze werkzaamheden. Het aanbrengen van 150 kV kabels gebeurt doorgaans op een traditionele manier, maar het kan altijd veiliger, beter, sneller en duurzamer. We zijn blij dat we op dit project de kans krijgen om de verschillen tussen het traditionele trekken en de innovatieve Watucab-techniek inzichtelijk te krijgen. Daarom gaan we beide technieken toepassen! Als wij onze meest ervaren collega’s overtuigd krijgen van de voordelen van de Watucab-methode, is het voor ons al een succes!"

Uitdagingen op 1,5 km

Op  het relatief kleine tracé van 1,5 kilometer, zijn er verschillende uitdagingen. In totaal worden er vier 150 kV-hoogspanningsmasten verwijderd en een nieuwe mast (inclusief opstijgpunt) gebouwd. Een deel van de nieuwe mast wordt gebouwd onder de bestaande hoogspanningsverbinding, terwijl deze in bedrijf blijft. Een andere uitdaging is, dat in een periode waarin de hoogspanningsverbinding tijdelijk uit bedrijf wordt genomen, veel werkzaamheden moeten worden gecombineerd. Zo gaat de complete hoogspanningsverbinding gedurende 2 dagen uit bedrijf, en moet in die korte tijd het bovenstuk van de nieuwe mast worden geplaatst. Bewoners en bedrijven zullen er niets van merken dat de hoogspanningsverbinding een paar dagen uit bedrijf is. TenneT zorgt ervoor dat er in die periode elektriciteit wordt geleverd vanuit Nieuwegein.

Eind oktober moeten de masten verwijderd zijn en is de nieuwe kabelverbinding in gebruik.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu