Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch

Industriële bedrijven kunnen tot 30% besparen op elektriciteitsrekening

Downloads & Contact

Naast eigen kostenbesparing tegelijk ook lagere maatschappelijke kosten voor elektriciteitsnet

Voor industriële ondernemingen gloort een flinke besparing tot ca. 30 procent in 2030 op hun elektriciteitsrekening. De truc is om hun eigen vraag naar elektriciteit (productieprocessen) flexibel mee te laten bewegen met hoge of lage marktprijzen van elektriciteit. Dit is niet alleen goed voor de winstgevendheid en concurrentiepositie van de industrie, het leidt ook tot lagere kosten voor de maatschappij in een energiesysteem met sterk groeiende vraag naar zonne- en windenergie.   

De vraag naar duurzame elektriciteit uit o.a. wind en zon gaat, ook volgens de industrie, sterk stijgen tussen nu en 2030. Op piekmomenten met een factor vier is het vooruitzicht. Industriële processen zullen namelijk vergaand worden geëlektrificeerd.  Het weersafhankelijke karakter van zonne- en windenergie gaat onherroepelijk pieken in het aanbod met zich meebrengen. Er komen perioden van grote overschotten (en dus lage prijzen) en minder frequent perioden van tekorten (met hoge prijzen).

 

Twee vliegen in één klap: balans én lagere rekening
TenneT, hoogspanningsnetbeheerder in Nederland en Duitsland, is onder andere verantwoordelijk voor het handhaven van de balans tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Dat is de basis van de hoge leveringszekerheid. De industrie kan hier een grote rol in gaan spelen. TenneT heeft laten onderzoeken of en hoe industriële bedrijven momenten van hoge elektriciteitsprijzen kunnen vermijden en juist kunnen profiteren van perioden met lage prijzen. Hiermee helpen ze het systeem in balans de houden. Het blijkt dat aanpassingen in een deel van hun verbruiksprofiel en in nieuwe vormen van bijvoorbeeld inkoopcontracten van elektriciteit dit inderdaad mogelijk maken. Bedrijven kunnen geld verdienen door slim gebruik te maken van de pieken en dalen in het aanbod van elektriciteit: de industriële vraag naar elektriciteit volgt daarbij dus veel meer het aanbod. 

Bijkomend voordeel is dat de hoge maatschappelijke kosten die TenneT zou moeten maken om het elektriciteitssysteem stabiel/in balans te houden bij een tekort aan duurzame elektriciteit lager zullen zijn. Immers, deze tekorten kunnen door de industriële bedrijven verkleind worden door hun vraag juist op die dure momenten sterk te verminderen.

Een goed regelbare (flexibele) elektriciteitsvraag draagt bij aan CO2-reductie door zoveel mogelijk de elektriciteit te gebruiken in uren met overvloedige wind en zon, en zo min mogelijk in de uren met grotendeels gasgestookte elektriciteit. Niet-flexibele elektriciteitsvraag leidt juist tot additionele kosten voor back-up vermogen (bijvoorbeeld gascentrales die CO2 uitstoten) voor koude winterweken zonder zon of wind.

 

Over het onderzoek naar industriële flexibiliteit
Tussen 2020 en 2030 zal de impact van hernieuwbare elektriciteitsproductie (uit wind en zon) sterk toenemen. Dit leidt tot korte periodes (uren tot dagen) van hoge prijzen en mogelijkheden voor industrieën om die prijspieken te vermijden en/of te profiteren van lagere prijzen. TenneT heeft GLEAM Consultancy Management en WaterEnergySolutions laten onderzoeken in hoeverre industriële ondernemingen kunnen en willen reageren op bovengenoemde prijssignalen. Bekijk de analyse en conclusies.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu