Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News

Hoogspanningsstation Rilland krijgt twee megatransformatoren

Downloads & Contact

Afgelopen vrijdag en vandaag wordt het 380 kV hoogspanningsstation van TenneT bij Rilland uitgerust met twee grote 380/150 kV-transformatoren. De gevaartes van maar liefst 340 ton per stuk worden per ponton vanuit Dordrecht, via het Bathse Spuikanaal naar het hoogspanningsstation gebracht. Een spectaculaire transportklus.

 

In Zeeland verwachten we structurele opstoppingen op de elektriciteitswegen. Door de vele initiatieven voor zonnepanelen en windparken is er in de regio meer aanbod dan vraag naar energie. Zowel de lokale (150 kV) elektriciteitswegen als de grote snelweg (380 kV) zitten vol. Om het overschot aan elektriciteit goed af te kunnen voeren, is meer transportcapaciteit nodig. De nieuwe 380 kV-verbinding die we bouwen tussen Borssele en Rilland zorgt voor meer capaciteit op het 380 kV-netwerk. Maar om te voorkomen dat het licht uit gaat door overbelasting, moeten we ook het 150 kV-netwerk aanpassen.


Meer transportcapaciteit

Daarom plaatst TenneT twee 380/150-kV transformatoren op het 380 kV-hoogspanningsstation bij Rilland. Die zorgen voor meer afvoercapaciteit op het lokale netwerk en maken het mogelijk om het Zeeuwse en Brabantse netwerk van elkaar los te koppelen. De twee transformatoren worden met een ondergrondse kabel, die aan de westkant parallel langs het station loopt, aangesloten op het nabijgelegen 150 kV-hoogspanningsstation.


Roll-on roll-off

Aannemer Volker Energy Solutions heeft de afgelopen maanden de funderingen en scherfmuren voor de zware transformatoren op het hoogspanningsstation gebouwd. De transformatoren zelf, die gebouwd zijn bij Royal Smit in Nijmegen, worden op vrijdag 8 april en maandag 11 april per ponton via het Bathse Spuikanaal naar Rilland gebracht. Mammoet brengt ze vanaf het ponton via een roll-on roll-off methode aan land. Een spectaculaire klus: de transformatoren zijn zo’n 11x3,5x6 meter groot en wegen – leeg - maar liefst 340 ton per stuk. De aansluiting en inbedrijfname van de transformatoren vindt later dit jaar plaats.


Binnen vastgestelde inpassingsplan

De twee transformatoren komen op het bestaande hoogspanningsstation te staan. In het rijksinpassingsplan dat is vastgesteld voor de realisatie van het hoogspanningsstation, is al rekening gehouden met de plaatsing. De transformatoren worden geplaatst binnen het bestaande hekwerk en binnen de vastgestelde geluidscontour van het gebied.

Share this:

Wilt u meer weten?

Sander de Schepper

Woordvoerder project