Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch

Hoogspanningsnet Utrecht bereikt grens voor teruglevercapaciteit

In de provincie Utrecht loopt het hoogspanningsnet tegen de grens aan voor teruglevering van elektriciteit. Daardoor is er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aanvragen voor het transport van groene stroom van bijvoorbeeld wind- of zonneparken of grote zonnedaken. TenneT gaat de komende jaren het netwerk aanpassen om meer ruimte te maken op het net, onder meer door het plaatsen van slimme transformatoren. Daarnaast start de landelijke netbeheerder een onderzoek om te kijken of er tijdelijk marktmechanisme kan worden ingezet om nieuwe initiatieven mogelijk te maken. Dit heeft de netbeheerder vandaag aangekondigd bij de ACM, de toezichthouder op de energiemarkt.

De snelle opkomst van wind- en zonneparken in Nederland vraagt forse aanpassingen van het bestaande elektriciteitsnet, dat hier oorspronkelijk niet op is ontworpen. Windturbines en zonneparken worden vooral aangelegd in gebieden waar veel ruimte is, maar waar de elektriciteitskabels van oudsher het dunst zijn. Netbeheerders zijn volop bezig met uitbreidingen van het net, maar dat neemt meer tijd in beslag door onder meer lange  procedures en een tekort aan gespecialiseerde technici. Daardoor kunnen er knelpunten ontstaan en is er tijdelijk geen ruimte voor nieuwe aansluitingen. 

 

Forse investeringen en inzetten van slimme transformatoren

Ook in de provincie Utrecht loopt het hoogspanningsnet tegen de grens aan van de maximale capaciteit om duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld uit zonnepanelen, terug te leveren aan het net. Inmiddels zijn er in de regio concrete plannen voor meer dan 500 megawatt aan duurzame terugleverinitiatieven. TenneT gaat het hoogspanningsnet in de regio de komende jaren fors aanpassen en uitbreiden en investeert hier tot 2030 circa 180 miljoen euro. Ook worden op het hoogspanningsstation in Utrecht Lage Weide slimme transformatoren geplaatst. Deze installaties kunnen duurzame elektriciteit sturen en verdelen, zodat het netwerk uiteindelijk beter kan worden benut. In alle uitbreidingsplannen van TenneT is rekening gehouden met verdere toekomstige ontwikkelingen in de regio, die onder meer in de Regionale Energie Strategie (RES) zijn opgenomen.

Onderzoek naar congestiemanagement

Wanneer op het elektriciteitsnet structurele knelpunten ontstaan, start een netbeheerder ook een formeel onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Congestiemanagement is een op de elektriciteitsmarkt gebaseerde werkwijze om meer ruimte op het net te creëren en tegelijkertijd overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen. TenneT heeft dit onderzoek vandaag aangekondigd bij de ACM, de toezichthouder op de elektriciteitsmarkt. De resultaten van het onderzoek worden begin 2022 verwacht. 

Share this: