Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Market

Hoogspanningsnet in Gelderland en de Flevopolder bereikt grens voor teruglevering van elektriciteit

Downloads & Contact

In Gelderland en de Flevopolder loopt het hoogspanningsnet tegen de grens aan voor teruglevering van elektriciteit. De hoogspanningsstations en -verbindingen in dit gebied bereiken hun maximale grens van wat kan worden getransporteerd. Netbeheerder TenneT gaat komende jaren diverse investeringen doen om de capaciteit van het netwerk te vergroten. Tegelijkertijd start de landelijke netbeheerder een onderzoek naar de mogelijkheden om met andere oplossingen versneld meer ruimte op het net te creëren. Dit blijkt uit de formele melding die vandaag is gedaan bij de ACM, de toezichthouder op de energiemarkt.

De snelle groei van wind- en zonneparken in Gelderland en de Flevopolder zorgen samen voor een grote hoeveelheid duurzame energie, die steeds meer capaciteit van het hoogspanningsnet vraagt. In de hele regio is inmiddels voor 4800 megawatt aan duurzame opwek ontwikkeld of in voorbereiding. Dit is vergelijkbaar met de capaciteit van 6 grote energiecentrales. Deze ontwikkeling gaat tot knelpunten op het net leiden, met name op momenten met veel wind en zon en weinig verbruik van elektriciteit in de betrokken regio's. TenneT gaat deze knelpunten door middel van versterkingen structureel oplossen, onder meer door het plaatsen van extra transformatoren en het aanpassen van het regionale hoogspanningsnet. De verwachte uitbreiding vindt fasegewijs plaats en gaat naar verwachting tussen de 3 en 7 jaar duren.

Langjarige planningen en samenwerking cruciaal om klimaatdoelen te halen
Robert Kuik, manager grid planning TenneT: "De ontwikkeling van duurzame energieproductie blijft in een onverminderd hoog tempo doorgaan. Al deze ontwikkelingen vragen om aanpassingen van het hoogspanningsnet en creatieve oplossingen om te zorgen voor extra ruimte op het net. Daarbij zijn langjarige planningen en samenwerking tussen alle partijen cruciaal om de klimaatdoelen te halen, ook omdat uitbreiding en aanpassing van hoogspanningsinfrastructuur veel tijd in beslag neemt en de beschikbare technische arbeidscapaciteit schaars is."

450 miljoen euro in netversterking
TenneT blijft komende jaren onverminderd investeren in de Flevopolder en Gelderland om de capaciteit van het net te vergroten. De netbeheerder gaat transformatoren bijplaatsen in onder meer Dodewaard, Doetinchem en Lelystad om de elektriciteit beter te kunnen verdelen over de netten. In de Flevopolder wordt volop gewerkt om drie grote nieuwe windparken aan te sluiten op het landelijke netwerk. TenneT investeert naar verwachting  450 miljoen euro in de regio's op weg naar 2030.

Onderzoek naar congestiemanagement
Wanneer op het elektriciteitsnet structurele knelpunten ontstaan, start de netbeheerder op basis van wet- en regelgeving ook een formeel onderzoek naar de mogelijkheden om congestiemanagement toe te passen. Dit is een op de elektriciteitsmarkt gebaseerde werkwijze om meer ruimte op het net te creëren en tegelijkertijd overbelasting van het elektriciteitsnet te voorkomen.


Bekijk de congestiemelding     

 

 

 

Share this:

Wilt u meer weten?

Klantcontact

Customer Care Center: uitsluitend voor TenneT klanten. Telefoonnummer: zie MyTenneT