Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Dutch

HKZ transformator van 180 ton gelost voor net op zee

Downloads & Contact

De vierde en laatste transformator voor het nieuwe transformatorstation van TenneT op de Maasvlakte is maandag 21 september aan wal gekomen. Dit zwaargewicht met een lengte van 10 meter en een hoogte van 4,5 meter is maandag in de haven van Rotterdam vanaf een hijsschip naar de Maasvlakte gebracht. Maandagavond gaat de transformator met speciaal vervoer over de weg naar het nieuwe transformatorstation waar de transformator op zijn plek wordt gezet en verder wordt geïnstalleerd.

Het transformatorstation maakt onderdeel uit van het project Net op zee Hollandse Kust (zuid). In dit project wordt het offshore windpark Hollandse Kust (zuid) verbonden met het hoogspanningsnet op land om de opgewekte elektriciteit uit de windparken naar de stroomgebruikers in het land te krijgen. In het transformatorstation wordt het spanningsniveau omgezet van 220 kV (spanningsniveau van de zeekabels) naar 380 kV (spanningsniveau van het hoogspanningsnet op land).

De transformator is net als de overige drie, gebouwd in Oostenrijk en per schip naar Rotterdam vervoerd. De hoogspanningsverbinding van 1.400 MW is naar verwachting in 2022 gereed. De windparken van Hollandse Kust (zuid) leveren uiteindelijk voldoende elektriciteit voor het jaarlijks verbruik van 1,6 miljoen huishoudens. Daarmee draagt dit Hollandse Kust (zuid) aanzienlijk bij aan de doelstelling van de Nederlandse overheid om in 2023 in totaal 3,5 GW aan geïnstalleerd vermogen windenergie op zee te realiseren. 

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu