Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Innovation

Grootschalige CO2-reductie in industrie mogelijk met power-to-heat

Downloads & Contact

De industrie kan grootschalige CO2-reductie mogelijk maken met hybride power-to-heat systemen, waarbij offshore wind wordt gebruikt voor warmte. Door bij harde wind meer warmte op te wekken en bij tekorten tijdelijk terug te schakelen naar gas wordt bovendien de druk op het netwerk verlaagd.

Dat staat in een onlangs verschenen rapport ‘Facilitating the integration of offshore wind with power-to-heat in industry'. opgesteld door DNV-GL, in opdracht van Nouryon (voormalig AkzoNobel Specialty Chemicals), Deltalinqs, Shell en TenneT.

Bij hybride power-to-heat wordt de elektriciteit uit wind op zee door de industrie gebruikt om proceswarmte te produceren met een hybride combinatie van nieuwe elektrische boilers en bestaande gasgestookte boilers. Als de windmolens veel elektriciteit produceren wordt de elektriciteit gebruikt voor de warmte-opwekking en tijdens periodes met een tekort aan elektriciteitsproductie schakelt de industrie terug naar de bestaande gasketels.

"Shell wil een actieve rol spelen in de transitie van het Nederlandse energiesysteem en onderzoekt daartoe de mogelijkheden voor nieuwe activiteiten", zegt Marjan van Loon, president-directeur Shell Nederland. "Zo zetten we in op wind-op-zee en zijn we druk bezig met verduurzaming van onze industrielocaties Shell Pernis en Shell Moerdijk. Dit onderzoek toont aan dat een koppeling van elektriciteit uit wind-op-zee met onze industriële processen op een kosteneffectieve manier kan leiden tot grootschalige CO2-reductie."

Gunstige ligging

Momenteel wordt ongeveer 1 Gigawatt (GW) aan wind-op-zee geproduceerd. Het huidige overheidsbeleid gaat uit van een groei naar 11GW in 2030. Echter boven de 10 GW wind op zee zullen grote investeringen in het transportnet nodig zijn om deze elektriciteit te transporteren. Wanneer de industrie meer elektriciteit uit wind-op-zee afneemt draagt dit bij aan het verlagen van deze investeringskosten. Het Rotterdamse industriecluster ligt immers, net als veel andere Nederlandse industrie, direct aan de Noordzee en daardoor hoeft er mogelijk minder geïnvesteerd te worden in verzwaring van het transportnet. Uit de analyse van DNV-GL blijkt dat de industrie op korte termijn minimaal 5 GW aan extra flexibele elektriciteitsvraag kan realiseren op kustlocaties waar wind-op-zee aan land komt.

"De studie heeft waardevolle inzichten opgeleverd", stelt Alice Krekt, programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum. "Het is nu belangrijk met meer bedrijven deze oplossing verder te verkennen zodat de stap naar implementatie kan worden gezet."

Hybride warmtevoorziening

Op dit moment is er nog maar weinig van het mogelijke potentieel voor power-to-heat gebruikt omdat de technologie nog niet rendabel is. De onderzoekers pleiten in eerste instantie voor het bijplaatsen van elektrische boilers, naast de bestaande gasboilers. Op die manier ontstaat een hybride warmtevoorziening, die bijdraagt aan het flexibel omgaan met elektriciteitsproductie uit wind-op-zee.

"Deze studie laat zien dat de technologieën van power-to-heat en wind-op-zee elkaar kunnen aanvullen en versterken. Door power-to-heat op een slimme manier te koppelen aan wind-op-zee kunnen aanzienlijke CO2-besparingen gerealiseerd worden door de industrie en wordt tegelijkertijd de elektriciteitsinfrastructuur optimaal benut", aldus Marcel Galjee, Director Energy bij Nouryon.

Mogelijkheden voor verdere CO2-besparing

Volgens het rapport kan de technologie bij een hogere CO2-prijs een grote besparing opleveren. Bij de combinatie van elektriciteit en gas is de besparing 4,5 megaton CO2 per jaar met extra kosten van ongeveer 60 euro per ton CO2, ten opzichte van een gewone gasgestookte ketel. Als power-to-heat op termijn met honderd procent duurzame elektriciteit wordt ingezet, kan dat zelfs een besparing van 9 megaton CO2 opleveren: bijna twee derde van de totale CO2-reductieopgave voor de industrie (14,3 megaton).

"In de transitie naar een volledig duurzaam elekriciteitssysteem is power-to-heat een essentiële stap. De hybride technologie voorkomt onnodige netinvesteringen, zorgt voor directe verduurzaming van de industrie en biedt de flexibiliteit die het elektriciteitssysteem nu nodig heeft. We kunnen en moeten hier direct mee beginnen’, stelt Manon van Beek, CEO TenneT."

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu