Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate Dutch

Geplande plaatsing transformatorplatform op onderbouw kan doorgaan - Onderzoek wijst uit: fundering Hollandse Kust (zuid) beperkt beschadigd

Downloads & Contact

De geplande plaatsing van het tweede transformatorplatform op zee voor de netaansluiting van windpark Hollandse Kust (zuid) kan doorgaan. TenneT heeft onderzoek laten uitvoeren aan het jacket (onderbouw) dat in januari tijdens de storm Corrie beschadigd raakte door een aanvaring van het op drift geraakte schip Julietta D. 

Het onderzoek wijst uit dat de schade aan het jacket van het platform beperkt is. De beschadigde delen van het jacket kunnen op een later moment worden gerepareerd. TenneT verwacht dat het transformatorplatform Hollandse Kust (zuid) Beta eind maart of begin april wordt geïnstalleerd.

 

Aanvaring tijdens storm

Op maandag 31 januari raakte het vrachtschip Julietta D. op drift door storm Corrie in het gebied waar TenneT twee transformatorplatforms (Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta) bouwt. Deze transformatorplatforms zijn onderdeel van de Net op zee-verbinding van windpark Hollandse Kust (zuid). Het windpark wordt door Vattenfall gebouwd. Het vrachtschip is tegen het Beta jacket aan gebotst. Hier waren op dit moment geen mensen aan het werk.


Onstuimig weer in februari

Het aanhoudende onstuimige weer in februari heeft ervoor gezorgd dat inspecties van de schade niet direct konden worden uitgevoerd. Naast de zichtbare schade boven water is ook onder water onderzoek verricht naar eventuele schade van de onderbouw. Dit onderzoek onder water nam meer tijd in beslag door relatief hoge golven en slecht zicht. Uit het onderzoek blijkt nu dat de schade zich beperkt tot verfschade en enkele deuken aan een van de poten van het platform en beschadiging van een van de vier aanlandingsplatformen voor werkschepen.

Veilige installatie

Joris Engelen, projectleider platforms bij TenneT: “Bij het ontwerp en de bouw van onze jackets wordt er in scenario’s rekening mee gehouden dat een schip van beperkte afmeting in aanvaring kan komen met het jacket. Na de schok van de aanvaring hebben we in samenwerking met betrokken partijen een uitvoerig onderzoeksplan opgezet en uitgevoerd. Het jacket moet nog vele jaren dienst doen. We zijn dan ook opgelucht dat de inspecties en het onderzoek aantonen dat we het transformatorplatform veilig en volgens planning op het jacket kunnen installeren. Na de plaatsing van het transformatorplatform kunnen de beschadigingen worden gerepareerd.” Het transformatorplatform is op dit moment onderweg naar zijn bestemming op de Noordzee. TenneT verwacht dat het transformatorplatform eind maart of begin april kan worden geïnstalleerd.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu