Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Dutch

Geen knallend geluid meer op transformatorstation Tiel

Downloads & Contact

TenneT en regionaal netbeheerder Liander breiden hun installaties op het transformatorstation Tiel uit en moderniseren ook een deel van het station. Het elektriciteitsnet in de regio Tiel is op dit moment aan het eind van zijn aansluitingscapaciteit en diverse componenten zijn verouderd of aan het einde van hun levensduur. Er is een toenemende vraag naar elektriciteit en ook komen er steeds meer windmolenparken en zonnevelden die elektriciteit terug willen leveren aan het net. Liander is gestart met het realiseren van twee transformatorcellen en een 20.000 volt schakelstation. Op 25 oktober start TenneT met het vervangen van verouderde componenten die door luchtdruk worden aangedreven door elektrisch aangedreven componenten. De omwonenden zullen merken dat er na de vervanging minder geluid te horen zal zijn; vooral bij het in en uitschakelen maken de huidige vermogensschakelaars een 'knallend' geluid. De nieuwe componenten doen dit niet en kunnen er straks weer 30 jaar tegen.


Betrouwbaarheid

De luchtdrukcomponenten zijn verouderd en storingsgevoelig. De nieuwe componenten zorgen niet alleen voor minder geluid in de omgeving, maar ook voor een betrouwbare levering van elektriciteit. Er worden ook twee nieuwe velden van 150.000 volt gebouwd om de transformatoren van Liander aan te kunnen sluiten. De aanpassingen leiden tot meer leveringscapaciteit van elektriciteit naar en van het station.

 

Transportroute aangepast

Voor het aan- en afvoeren van materialen, vinden er de nodige transporten plaats. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt het bouwverkeer via een route over een  nabijgelegen bedrijventerrein geleid. Hiervoor is er een nieuwe, tijdelijke ingang gemaakt aan de Lutterveldsedwarsweg. TenneT en Liander zorgen er op die manier voor dat ouders en leerlingen van basisschool Regenboog geen last hebben van vracht- en bouwverkeer voor de deur.

 

Begin 2023 klaar

De werkzaamheden aan het transformatorstation in Tiel zijn naar verwachting begin 2023 klaar.

 

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu