Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Dutch

Extra hoogspanningsverbinding Rotterdam Centrum-Marconistraat in gebruik

Downloads & Contact

TenneT heeft  de nieuwe, extra hoogspanningsverbinding (150 kV) tussen Rotterdam Centrum en Rotterdam Marconistraat in gebruik genomen. Deze verbinding is nodig om de kans op langdurige stroomuitval te verminderen. Hiermee vergroot  TenneT de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnetwerk tussen deze twee hoogspanningsstations.

Complex gebied
De aanleg van de kabelverbinding vond plaats in een complex, stedelijk gebied. De verbinding is ongeveer drie kilometer lang en is met boringen en open sleuven aangelegd. Het tracé loopt door havens, een gemeentewerf en op een route met veel regulier vrachtverkeer.

Uitstel werkzaamheden door Corona
De ingebruikname van de kabelverbinding was eerder dit jaar gepland. Een van de bestaande verbindingen van het elektriciteitsnet moest worden uitgeschakeld om de werkzaamheden te verrichten. Dit is op verzoek van de Veiligheidsregio uitgesteld tijdens de eerste coronagolf, in maart van dit jaar. Dit had te maken met de grote patiëntendruk op het Erasmus Medisch Centrum. Het buiten bedrijf stellen van een van de twee bestaande verbindingen vormde een te groot risico voor het ziekenhuis. Om de leveringszekerheid te garanderen, zijn de werkzaamheden daarom uitgesteld tot september.

Versterken en uitbreiden hoogspanningsnet
In de regio Zuid Holland werkt TenneT aan het versterken en uitbreiden van het elektriciteitsnet. Naast de aanleg van extra hoogspanningsverbindingen, de bouw van diverse nieuwe hoogspanningsstations en breidt TenneT bestaande stations uit. Dit is nodig om de energietransitie van fossiele energie naar duurzame energie te kunnen faciliteren.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu