Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Corporate Innovation

Elektrische auto's vervangen centrales voor evenwicht vraag en aanbod op hoogspanningsnet

Downloads & Contact
  • TenneT en Vandebron bieden in een pilotproject particulieren toegang tot elektriciteitsmarkt.
  • Initiatief onderdeel van breder programma om particulieren en kleinere bedrijven te laten participeren in de energietransitie. 

Eigenaren van elektrische auto's kunnen profiteren van overtollige elektriciteit uit hun autobatterijen. Via Vandebron en op basis van een speciaal hiervoor ontwikkeld systeem kunnen consumenten hiermee bijdragen aan het evenwicht van vraag en aanbod op het hoogspanningsnet van TenneT.  Na een succesvolle evaluatie van deze pilot zal TenneT aan veel meer partijen toegang kunnen verlenen tot de elektriciteitsmarkt.

Dat is nodig, omdat in de toekomst er minder regelbare gas- en kolencentrales beschikbaar zullen zijn die makkelijk zijn aan te sturen. Particulieren, potentieel miljoenen, kunnen deze rol van balancering van vraag en aanbod samen grotendeels overnemen.

Het hele proces is op basis van de blockchain technologie ingericht. Dit blockchain-project maakt deel uit van een breder programma van TenneT dat bestaat uit proefprojecten die zijn gericht op het flexibeler maken van het elektriciteitssysteem vanwege de sterke groei van duurzame elektriciteitsproductie door middel van voornamelijk zon en wind ten koste van conventionele centrales. Door middel van verbeterd gegevensgebruik en de ontwikkeling van nieuwe flexibele opties maakt TenneT het elektriciteitsnet geschikt voor de uitdagingen van de energietransitie.

Flexibiliteit door decentralisatie

Als Transmission System Operator (TSO) is TenneT verantwoordelijk voor het evenwicht tussen vraag en aanbod van elektriciteit op het net, de zogenoemde balanshandhaving. De energietransitie stelt TenneT voor een uitdaging. De vraag naar en het aanbod van elektriciteit moet altijd in evenwicht zijn. Daarom zoekt TenneT naar nieuwe (decentrale) bronnen die flexibiliteit kunnen bieden. Het bundelen van meerdere, kleinere decentrale bronnen, bijvoorbeeld batterijen en accu's, is hier een voorbeeld van. Via een zogenoemde aggregator, in dit geval Vandebron, en blockchain technologie wordt de capaciteit van al die batterijen benut en kunnen ook consumenten op deze manier direct hun bijdrage leveren aan de energietransitie.

Actieve deelname van elektrische autobezitters aan de energietransitie

Het werkt zo. Vandebron levert stroom aan TenneT voor de handhaving van de balans. Deze elektriciteit is afkomstig uit de laadsessies van klanten met een elektrische auto. Tijdens het opladen van de elektrische auto's wordt op verzoek van TenneT gestart of gestopt met laden. Vandebron heeft hiervoor een algoritme ontwikkeld. Aan de pilot nemen Tesla rijders middels een app deel. Vandebron faciliteert deze dienst voor haar klanten die hiervoor een vergoeding krijgen.

TenneT CEO Mel Kroon: “Als netbeheerder hebben we hiermee een nieuwe manier in handen om decentrale bronnen van elektriciteit beter te integreren en tegelijkertijd de stroomvoorziening zeker te stellen. Ook bieden we particulieren een mooie kans om actief aan de energietransitie deel te nemen.”

Matthijs Guichelaar, medeoprichter Vandebron: “Met een nieuwe dienst de energiemarkt de juiste richting in duwen. Dát betekent innovatie binnen Vandebron. Een van de grootste uitdagingen is dat er oplossingen moeten komen voor momenten dat duurzame elektriciteit er niet is wanneer we het nodig hebben. Met slim laden zijn we nu in staat om samen met consumenten zonder de inzet van gas- en kolencentrales de balans op het net te handhaven.”

Groene blockchain

De toegepaste blockchain-oplossing is een private blockchain en geen public blockchain, zoals dat bij bijvoorbeeld de virtuele valuta (bitcoin) wél het geval is. Bij een private blockchain wordt geen gebruik gemaakt van de rekenkracht van een enorm aantal computers. Dit betekent dat het elektriciteitsverbruik van een private blockchain laag is.

TenneT kent ook een gelijksoortig pilotproject in Duitsland. Hierbij is gebruik gemaakt van een blockchain-netwerk en batterijen in woningen om opstoppingen in het net te voorkomen. 

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu