Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News CSR Dutch

Eerste visarend van Nederland geringd in de Biesbosch

Downloads & Contact

Voor het eerst is er een visarend geringd in Nederland. Een hoogspanningsmast in de Brabantse Biesbosch biedt één van de twee Nederlandse broedparen sinds 2017 nestgelegenheid. Op bijna 65 meter hoogte kroop dit voorjaar één jong uit het ei. Deze werd op 10 juli in samenwerking met TenneT, Evides, Sovon en Staatsbosbeheer voorzien van een kleurring, waarmee hij individueel herkenbaar is. Hiermee zijn de eerste stappen op het vlak van onderzoek naar deze zeldzame soort gezet.

Visarenden broeden pas sinds 2016 in ons land en om meer kennis over ze te verzamelen is nu voor het eerst een jonge vogel geringd. Om visarenden in de toekomst goed te kunnen beschermen is het goed om te weten welke gebieden ze bezoeken, hoe lang ze blijven leven en of ze in de toekomst terugkeren naar ons land. Visarenden zijn echte trekvogels, die langs de kust van West-Afrika overwinteren.

Nieuwe natuur en nestgelegenheid

De Biesbosch herbergt de enige twee broedparen en is daarmee een belangrijk startpunt voor de prille populatie. De vestiging is vooral te danken aan de groeiende visarendenstand in Europa, waardoor er ook meer vogels door ons land treken. Die worden in de Biesbosch aangetrokken door de aanwezigheid van dode bomen, hoogspanningsmasten en veel visrijk water. Ze bouwden in de afgelopen jaren nesten in verschillende hoogspanningsmasten en dode bomen die in het doorstroomgebied van ‘Ruimte voor de Rivier’ staan, waar de vogels ook vaak vissend worden gezien.

Succesvol

Het geringde jong is al de veertiende jonge visarend die is opgegroeid in de Biesbosch. In 2017 werden drie jongen groot in het nest in de hoogspanningsmast. In een nest in een dode boom elders in het gebied zijn deze week drie jongen waargenomen. Dat broedpaar  bouwde een nieuw nest, nadat het oude in maart uit een boom waaide. Het bevindt zich in een afgesloten rustgebied in het natuurontwikkelingsgebied van de Noordwaard bij Werkendam. Nieuw was dit jaar ook de bouw van nesten in de Sliedrechtse Biesbosch. De vogel daar was echter te jong om tot broeden over te gaan.

 

Share this:

Wilt u meer weten?

Eefje Van Gorp

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu