Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News Corporate

Eerste onderbouw voor stopcontact op zee Hollandse Kust (zuid) geïnstalleerd op de zeebodem

Downloads & Contact

De eerste onderbouw (jacket) van TenneT's stopcontact voor het windpark Hollandse Kust (zuid) is op de zeebodem geplaatst. Het zwaargewicht van 3200 ton is zaterdag 5 september door een speciaal hijsschip - de Sleipnir - naar haar plek gevaren, op de zeebodem geplaatst en wordt nu verder geïnstalleerd.  

Het jacket is 29 meter lang, 20 meter breed en 46 meter hoog. Het vormt het fundament voor het eerste van twee transformatorstations voor het windpark Hollandse Kust (zuid). De twee 220 kV zeekabels die de stroom van de windparken aan land brengen worden de komende maanden aangesloten op het Alpha jacket. In 2021 wordt de bovenbouw, het transformatorstation zelf, op de jacket gehesen. Het platform op zee wordt eind 2021 in gebruik genomen. Vattenfall -dat de windparken van Hollandse Kust (zuid) realiseert- gebruikt de Alpha en Beta transformatorstations op zee om de windparken aan te sluiten op het hoogspanningsnet van TenneT.

Hollandse Kust (zuid)
De netaansluiting voor Hollandse Kust (zuid) ligt 22 kilometer uit de kust van de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het bestaat uit twee transformatorplatformen op zee met elk twee 220 kV wisselstroom kabels. Via deze kabels wordt de duurzaam opgewekte stroom naar land gebracht. Op land bouwt TenneT een nieuw transformatorstation en breidt de netbeheerder hoogspanningsstation ‘Maasvlakte 380 kV’ uit. In dit hoogspanningsstation wordt de windenergie van zee aangesloten op de Randstad 380 kV- Zuidring van TenneT. Via het landelijk hoogspanningsnet gaat de windenergie naar de stroomgebruikers in het land.

Windenergie op zee tot 2023
TenneT realiseert tot en met 2023 3.500 MW aan offshore netverbindingen voor windparken op zee. Met de oplevering van Borssele Alpha en Beta is de eerste 1.400 MW gerealiseerd. Daarna volgen Hollandse Kust (zuid) Alpha en Beta en Hollandse Kust (noord). TenneT gebruikt voor deze windparken vijf keer hetzelfde type 700 MW transformatorplatform, dat dichtbij een windpark staat en vijf keer dezelfde soort 220kV kabelverbinding naar de kust. Met deze standaardisatie kan TenneT deze projecten efficiënter, sneller en goedkoper bouwen.

Programma Net op Zee 2024-2030
Van 2024 tot en met 2030 wordt volgens de vervolg Routekaart Wind op Zee nog eens 6.1 GW (6.100 MW) aan windparken op zee ontwikkeld. Het gaat dan om de windparken in de windenergiegebieden Hollandse Kust (west), Ten Noorden van de Waddeneilanden en IJmuiden Ver. Voor de eerste twee gebieden maakt TenneT opnieuw gebruik van drie gestandaardiseerde 700 MW platforms (2.1 GW). Voor het efficiënt aansluiten van de windenergiegebieden verder weg op de Noordzee, zoals IJmuiden Ver (4 GW), zijn er andere technieken nodig op basis van gelijkstroom in plaats van wisselstroom. Voor IJmuiden Ver worden er twee offshore converterstations van elk 2 GW ontwikkeld, een unicum in de offshore windindustrie.

Offshore netaansluitingen Duitsland
In het Duitse deel van de Noordzee overtreft de aansluitcapaciteit van TenneT al de doelstelling van de Duitse regering voor het jaar 2020. Voor de Noordzee en de Oostzee samen is de doelstelling op 6.5 gigawatt vastgesteld en heeft TenneT in de Noordzee alleen al 7,1 GW gerealiseerd. Tot 2030 wordt de capaciteit van offshore-netaansluitingen van TenneT in Duitsland verhoogd tot ongeveer 17 GW.

Share this:

Wilt u meer weten?

Jorrit de Jong

Media Relations

+31 026 373 26 00

press@tennet.eu