Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 23.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News News

Bondskanselier Merkel en premier Solberg nemen NordLink officieel in gebruik

  • Groene kabel voor de uitwisseling van Duitse windenergie met Noorse waterkracht verhoogt de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening uit hernieuwbare energiebronnen
  • Kanselier Merkel: "NordLink is een mijlpaal voor duurzame energievoorziening en klimaatbescherming in Europa" 
  • Premier Solberg van Noorwegen: "NordLink zal van groot voordeel zijn voor zowel Duitsland als Noorwegen" 

Door gezamenlijk op een 'digitale knop' te drukken, hebben de Duitse bondskanselier Dr. Angela Merkel en de Noorse premier Erna Solberg vandaag NordLink officieel in gebruik genomen.  De groene kabel zal Duitse windenergie uitwisselen met Noorse waterkracht en twee systemen met elkaar verbinden die elkaar optimaal aanvullen. De digitale gebeurtenis werd bijgewoond door de Duitse minister van Economische Zaken en Energie, Peter Altmaier, de minister-president van Schleswig-Holstein, Daniel Günther, de minister van Energie van Schleswig-Holstein, Jan Philipp Albrecht, en de Noorse minister van Energie, Tina Bru. Het vanwege Corona virtuele evenement werd voorgezeten door topmanagers van de NordLink-projectpartners: TenneT's CEO en COO Manon van Beek en Tim Meyerjürgens, Statnett's CEO Hilde Tonne, evenals Markus Scheer, lid van de Raad van Bestuur van de KfW IPEX-Bank. 

Uitwisseling hernieuwbare energie  

NordLink is een onderzeese grensoverschrijdende hoogspanningsverbinding (interconnector) tussen Duitsland en Noorwegen. De groene kabel zal Duitse windenergie uitwisselen met Noorse waterkracht. Vanwege de lengte van het traject en de grote transmissiecapaciteit wordt gelijkstroom gebruikt voor transmissie met laag verlies. De twee kabels (positieve en negatieve pool) zijn aan beide uiteinden verbonden met convertorstations. De convertorstations zijn gebouwd in Wilster (Sleeswijk-Holstein) en Tonstad (Zuid-Noorwegen). Op deze locaties wordt de elektriciteit omgezet van gelijkstroom in wisselstroom (of omgekeerd, afhankelijk van de transmissierichting) en ingevoerd in respectievelijk het Duitse en het Noorse wisselstroomtransmissienet voor de levering van groene stroom aan huishoudens en bedrijven.

 

Mijlpaal in Europese duurzame energievoorziening

Bondskanselier Angela Merkel: "Met NordLink komen Duitsland en Noorwegen vanaf vandaag nog dichter bij elkaar. De eerste directe elektriciteitsbrug helpt niet alleen om de energieprijzen in beide landen te stabiliseren. NordLink is een mijlpaal voor duurzame energievoorziening en klimaatbescherming in Europa. Want de nadruk ligt op de uitwisseling van hernieuwbare energie."

De premier van Noorwegen, Erna Solberg: "NordLink zal van groot voordeel zijn voor zowel Duitsland als Noorwegen. Zij zal bijdragen tot een efficiënter gebruik van de energiebronnen en de basis leggen voor verdere investeringen in hernieuwbare productie. Zij zal ook bijdragen aan onze gezamenlijke inspanningen om de emissies te verlagen. Aangezien Duitsland bezig is met het uitfaseren van kolenstroom, zal NordLink de overgang van fossiele naar duurzame stroomproductie vergemakkelijken. Tegelijkertijd zal het toegang bieden tot energie wanneer Noorwegen die nodig heeft."

Manon van Beek, CEO TenneT: "NordLink is een enorm belangrijke bouwsteen voor de Europese energietransitie om wind- en zonloze periodes te compenseren en tegelijkertijd groene energie veilig en betaalbaar beschikbaar te maken in Europa. NordLink maakt een klimaatvriendelijk elektriciteitssysteem mogelijk, creëert waarde in beide landen en is een belangrijke bouwsteen voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen. Als transmissiesysteembeheerder bevordert TenneT als geen ander in Europa de energietransitie en de uitbreiding van het net, om duurzame energie onshore en offshore te transporteren en te integreren in een modern energiesysteem."

 

Duits-Noorse samenwerking

Het NordLink-project werd gerealiseerd door een consortium waarin de Noorse transmissienetbeheerder Statnett en DC Nordseekabel GmbH & Co.KG elk 50 procent in handen hebben. De transmissiesysteembeheerder TenneT en KfW hebben elk 50 procent van de aandelen in DC Nordseekabel in handen. DC Nordseekabel is verantwoordelijk voor de bouw en de vergunningverlening aan de Duitse kant.

Feiten en cijfers

- 623 km lang hoogspanningsgelijkstroomtransmissiesysteem (HVDC)
- 1.400 MW capaciteit bij ± 525 kV
- Offshore: 516 km onderzeese kabel
- Onshore: 54 km ondergrondse kabel (Büsum - Wilster/Schleswig-Holstein) en 53 km bovengrondse lijn (Vollesfjord - Tonstad/NO)
- Netaansluitpunten: onderstations Wilster West (DE) en Tonstad (NO)

Meer informatie op: www.nordlink.eu  

Share this: