Onze kerntaken

TenneT's belangrijkste taken bestaan uit het verzorgen van transportdiensten, het verzorgen van systeemdiensten en het faciliteren van de energiemarkt. Onze kerntaken vloeien voort uit onze aanwijzing als netbeheerder op grond van de Nederlandse Elektriciteitswet (E-wet) en de Duitse wet op de energiesector (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG).

Ontdek onze kerntaken

Innovatie

Kunnen onderling gekoppelde thuisaccu’s en oplaadpunten voor elektrische auto’s bijdragen aan de handhaving van de elektriciteitsbalans? TenneT past innovatieve blockchain-oplossingen toe in proefprojecten in Duitsland en Nederland om flexibele toegang tot decentraal vermogen te faciliteren.

Lees meer
Ons hoogspanningsnet

TenneT beheert het hoogspanningsnet in Nederland en grote delen van Duitsland. TenneT transporteert elektriciteit op 110.000 Volt (110 kV) en hoger. Met ongeveer 24.500 kilometer aan hoogspanningsverbindingen, steken we de grenzen over en verbinden we landen.

Ontdek ons hoogspanningsnet

Netkaarten

Kaarten van ons onshore en offshore hoogspanningsnet.

Naar netkaarten
Elektriciteitsmarkt

De energiesector is volop in ontwikkeling. Het proces van de Europese marktintegratie begon enkele jaren geleden en heeft als doel marktpartijen in staat te stellen om gas en elektriciteit eenvoudig en efficiënt internationaal te verhandelen.

Ontdek de elektriciteitsmarkt

Digitaal dashboard

Het digitale dashboard voor TenneT klanten.

E-Insights

Het is onze visie om een van de meest transparante Transmission System Operators (TSO's) in Europa te zijn en daarmee waarde te creëren voor de samenleving. In Energy Insights gaan we dieper in op bepaalde onderwerpen rondom energie en tonen we data, informatie en waardevolle inzichten.

E-Insights

E-Insights

Feiten & cijfers gerelateerd aan TenneT, ons grid en de ontwikkeling ervan kunnen hier gevonden worden.

Lees meer
Bedrijf

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (TSO), met activiteiten in Nederland en in Duitsland. Wij streven ernaar om een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in ons hoogspanningsnet te garanderen voor ongeveer 42 miljoen eindverbruikers.

Ontdek ons bedrijf

Wij zijn TenneT

Kennismaken
News Dutch CSR

15 Jaar gegarandeerd groene stroom

Downloads & Contact

Vandaag is het precies 15 jaar geleden dat CertiQ (toen nog  Groencertificatenbeheer)  zijn eerste groencertificaat overhandigde aan Nuon voor  zijn Windpark Eemmeerdijk. Het aantal uitgegeven certificaten is in de afgelopen 15 jaar exponentieel gestegen: in de eerste maand van het bestaan (juli 2001) werd nog 1.177 MWh aan certificaten uitgegeven. In juni van dit jaar werd er  900.097 MWh gecertificeerd.

Voor de maand juli 2001 kwamen in totaal 905 installaties in aanmerking voor groencertificaten. Per 1 juli 2016 staan er  ruim 13.000 installaties bij CertiQ ingeschreven:  ruim  veertien keer zo veel. De cijfers laten zien dat de certificering van elektriciteit volop in beweging is. 

Eemmeerdijk

Het windpark Eemmeerdijk van Nuon is een van de 'oudere' windparken in Nederland en bestaat nog steeds.  Het windpark is in 1998 aangelegd en bestond oorspronkelijk uit 18 windmolens van 1 MW per stuk. Vandaag de dag leveren 17 windmolens nog steeds stroom aan zo’n 7.600 huishoudens. 

GvO's

CertiQ geeft sinds 2001 certificaten uit voor duurzame elektriciteit. Deze Garanties van Oorspong (GvO's), zoals ze tegenwoordig heten, gelden als bewijs dat een leverancier daadwerkelijk 'groene' elektriciteit levert. Producenten van elektriciteit kunnen hun productie-installatie bij CertiQ registreren voor de uitgifte van GvO's. Vervolgens worden deze certificaten verhandeld op de energiemarkt. Leveranciers die groene stroom aanbieden moeten de GvO's dus aankopen als bewijs voor de levering van duurzaam opgewekte stroom.

Ontwikkeling

De ontwikkeling in de uitgifte van certificaten is niet los te zien van de regelingen die daarmee samenhangen. Van 2001 tot en met 2003 gold de Regeling groencertificaten. Groencertificaten werden in die periode vooral gebruikt door leveranciers van elektriciteit om in aanmerking te komen voor een verlaagd energiebelastingtarief. Sinds 2004 geldt de Regeling garanties van oorsprong voor duurzame elektriciteit. Garanties van oorsprong worden sindsdien gebruikt om in aanmerking te komen voor MEP- of later SDE-subsidie en om aan te tonen dat geleverde elektriciteit afkomstig is van duurzame bronnen.  CertiQ certificeert ook elektriciteit die is opgewekt door middel van  andere bronnen en hernieuwbare warmte. 

Buitenland

De uitgifte van GvO's is in de afgelopen 15 jaar internationaal gestandaardiseerd waardoor de internationale uitwisseling van groencertificaten tot stand is gekomen. De omvang van het verbruik van groene stroom in ons land is nog steeds drie keer groter dan wat er in Nederland geproduceerd wordt. Slechts 11% (13,1 TWh) van de totale Nederlandse stroomproductie komt daadwerkelijk uit hernieuwbare bronnen. Een groot deel van onze groene stroom moet dus elders vandaan komen 31% van alle groene stroom die we verbruiken is in Nederland opgewekt, 69% komt uit het buitenland. 

Actieve consumenten

Meer en meer consumenten – huishoudens en bedrijven – willen met hun keuze voor een groen product een verschil maken en vertalen dat in een actieve keuze naar specifieke certificaten, bijvoorbeeld afkomstig van een windpark in de buurt. De vraag naar specifieke energiebronnen afkomstig uit eigen land neemt toe. Consumenten willen weten waar hun energie vandaan komt en welke impact hun energieconsumptie heeft op de leefomgeving. Dit is al helemaal gewoon bij voedsel en kleding en deze trend zien we nu ook steeds meer bij energie. Consumenten willen weten of de claims die zij maken over hun energieverbruik valide en betrouwbaar zijn. Daarnaast worden GvO's ook steeds vaker verwerkt in de CO2-footprint van bedrijven.  In dat licht is de discussie over volledige etikettering voor alle vormen van elektriciteit relevant.  

Over CertiQ

CertiQ certificeert energie die is opgewekt uit de duurzame bronnen zon, water, wind en biomassa door Garanties van oorsprong uit te geven. In Nederland mogen alleen Garanties van Oorsprong worden gebruikt als bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Certificaten die worden uitgegeven door CertiQ zijn verhandelbaar binnen Europa. CertiQ is onderdeel van elektriciteitstransporteur TenneT TSO B.V. TenneT is door de minister van Economische Zaken gemandateerd Garanties van Oorsprong te verstrekken, als enige in Nederland. CertiQ voert deze wettelijke taken uit.

Share this:

Wilt u meer weten?

Johanna Breuning

Johanna Breuning

Media Relations

+31 (0)26 373 26 00

communicatie@tennet.eu