Skip to content

TenneT in Duitsland

TenneT is de aanjager van de Duitse Energiewende, de transitie naar een duurzame energievoorziening.

Transportdiensten

TenneT is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het hoogspanningsnet dat in grote delen van Duitsland wordt gebruikt voor het transport van aanzienlijke hoeveelheden elektriciteit. Dit net fungeert als ‘snelweg’ voor het stroomtransport en vormt de verbinding met de verdeelnetten van een lager spanningsniveau en met bepaalde grote industriële afnemers. Daarnaast legt TenneT grensoverschrijdende verbindingen naar enkele buurlanden aan en onderhoudt deze. Ook bij het in de praktijk brengen van de Energiewende is TenneT toonaangevend. Wij zijn verantwoordelijk voor een groot deel van de aansluitingen van windparken op zee en hebben een beslissend aandeel in de uitbreiding van het net op land dat in dit kader nodig is.

Systeemdiensten

TenneT beheert het hoogspanningsnet in grote delen van Duitsland. Aangezien het zeer lastig is om elektriciteit op te slaan, moet er continu een evenwicht tussen de vraag naar en het aanbod van stroom worden gecreëerd. TenneT zorgt dat die balans er 24 uur per dag, zeven dagen per week en 365 dagen per jaar is.

Het faciliteren van de stroommarkt

De derde taak van TenneT is het faciliteren van een liquide en stabiele stroommarkt die soepel functioneert en het ondersteunen van de grootschalige overgang naar stroomopwekking uit hernieuwbare energiebronnen.