Skip to content
TenneT employee working at a substation

TenneT in de elektriciteitssector

TenneT is de enige beheerder (TSO) van het Nederlandse hoogspanningsnet. In Duitsland is TenneT de grootste elektriciteitstransporteur dat een tracé beheert van Noordzee tot de Alpen.

Over de elektriciteitssector

De Nederlandse en Duitse elektriciteitsvoorziening wordt via verschillende systemen getransporteerd. TenneT is verantwoordelijk voor het aansluiten van energieproducenten op het hoogspanningsnet. Wij zorgen ook voor het transport van elektriciteit over het net. TenneT is wettelijk verplicht om grote producenten (groen en grijs) en grootverbruikers op gelijkwaardige wijze toegang te bieden tot het hoogspanningsnet.

Extra taken

TenneT is de enige beheerder (TSO) van het Nederlandse hoogspanningsnet. In Duitsland is TenneT de grootste elektriciteitstransporteur en beheert een tracé van de Noordzee tot  in de Alpen. We zijn daarom verantwoordelijk voor een aantal additionele taken die andere netbeheerders in Nederland niet uitvoeren. Deze taken omvatten systeemdiensten (bijvoorbeeld evenwichtsbehoud tussen vraag en aanbod van elektriciteit) en het waarborgen van leveringszekerheid. TenneT faciliteert ook de markt door ervoor te zorgen dat alle spelers in de sector toegang hebben tot die markt. In Duitsland voert TenneT dezelfde taken uit, samen met drie andere TSO's, die elk hun eigen gebied bestrijken. TenneT is in Duitsland een extra uitdaging aangegaan; het transporteren van elektriciteit die is opgewekt in offshore windmolenparken om die vervolgens aan te sluiten op het hoogspanningsnet.

Samenwerking

Om de verschillende taken uit te kunnen voeren, werkt TenneT nauw samen met de volgende partijen:

  • De Nederlandse toezichthouder ACM en de Duitse toezichthouder BNetzA
  • Regionale netbeheerders
  • Programmaverantwoordelijken
  • Energieproducenten
  • Elektriciteitsbeurzen
  • Meterverantwoordelijken
  • Andere Europese TSO's (leden ENTSO-E)